Nesne Grafiği

Nesne Grafiği ( 2 Kazanım – 5 Saat)
1. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur.
2. Nesne grafiğini yorumlar.Tablo ( 1 Kazanım – 3 Saat)
Veriyi tablo şeklinde düzenler.

Grafikleri tanıma etkinlikleri
Tablo ve veri 1(Eşleştirme Uygulaması)
Tablo ve veri 2 (Eşleştirme Uygulaması)

Nesne Grafiği Konu Testi