Geometri

Geometrik Şekiller ( 6 Kazanım – 12 Saat)
1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.
2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir.
3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir.
4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir.
5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir.
6. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturur.

Geometri Etkinlikleri
Geometrik cisimler 1(Eşleştirme Uygulaması)
Geometrik cisimler 2 (Test Uygulaması)
Geometrik şekiller 1(Eşleştirme Uygulaması)
Geometrik şekiller 2 (Boşluk Doldurma)
Geometrik şekiller 3 (Test Uygulaması)
Geometri (Test Uygulaması)

Geometrik Cisimler Konu Testi

Geometrik Şekiller Konu Testi