Doğal Sayılar

Doğal Sayılar ( 9 Kazanım – 22 Saat)
1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur.
3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
4. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.
5. Sayı örüntüleri oluşturur.
6. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.
7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.
9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

Doğal sayılar 1 (Çoklu Seçme Uygulaması)
Doğal sayılar 2 (Çoklu Seçme Uygulaması)
Doğal sayılar 3 (Çoklu Seçme Uygulaması)
Doğal sayılar 4 (Eşleştirme Uygulaması)
Doğal sayılar 5(Eşleştirme Uygulaması)
Doğal sayılar 6 (Test Uygulaması)
Doğal sayılar 7 (Test Uygulaması)

Doğal Sayılar Konu Testi

Sayı Örüntüleri Konu Testi

Sıra Bildiren Sayılar Konu Testi

En Yakın Onluğa Yuvarlama Konu Testi