Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi ( 6 Kazanım – 18 Saat)
1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
3. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
4. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.
6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Çıkarma işlemini kavrama etkinlikleri
Çıkarma işlemi 1 (Alt Alta Çıkarma İşlemleri)
Çıkarma işlemi 2 (Alt Alta Çıkarma İşlemleri)
Çıkarma işlemi 3 (Alt Alta Çıkarma İşlemleri)
Çıkarma işlemi 4 (Verilmeyen Eksileni Bulma)
Çıkarma işlemi 5 (Verilmeyen Çıkanı Bulma)
Çıkarma işlemi 6 (Verilmeyen Çıkanı Bulma)
Çıkarma işlemi 7 (Verilmeyen Terimi Bulma)
Çıkarma işlemi 8 (Verilmeyen Terimi Bulma)
Çıkarma işlemi 9 (Problem Çözme Uygulaması)
Çıkarma işlemi 10 (Problem Çözme Uygulaması)
Çıkarma işlemi 11 (Test Uygulaması)

Çıkarma İşlemi Konu Testi

Çıkarmada Verilmeyeni Bulma Konu Testi

Zihinden Çıkarma İşlemi Konu Testi

Farkı Tahmin Etme Konu Testi

Çıkarma İşlemi Problemleri Konu Testi