Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi ( 7 Kazanım – 18 Saat)
1. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
2. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini, çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.
3. 10’a kadar olan doğal sayıları 2, 3, 4 ve 5 sayılarıyla çarpar.
4. Çarpma işleminde “1” ve “0”’ın etkisini açıklar.
5. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir.
6. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar.
7. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Çarpma işlemini kavrama etkinlikleri
Çarpma işlemi 1 (2 ile Çarpma)
Çarpma işlemi 2 (3 ile Çarpma)
Çarpma işlemi 3 (4 ile Çarpma)
Çarpma işlemi 4 (5 ile Çarpma)
Çarpma işlemi 5 (Al Alta Çarpma)
Çarpma işlemi 6 (Al Alta Çarpma)
Çarpma işlemi 7 (Problem Çözme Uygulaması)
Çarpma işlemi 8 (Problem Çözme Uygulaması)
Çarpma işlemi 9 (Test Uygulaması)

Çarpma İşlemi Konu Testi