Bölme İşlemi

Doğal Sayılarda Bölme İşlemi ( 3 Kazanım – 9 Saat)
1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi; birerli, ikişerli, üçerli, dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.
2. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.
3. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini, bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.

Bölme İşlemi Konu Testi