3.Ünite Dün, Bugün Yarın

1. Kendisinin, arkadaşlarının ve ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini fark eder.
2. Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırarak zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark eder.
3. Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiği yiyecek-içecekleri, oyun ve oyuncakları karşılaştırarak bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu kavrar.
4. Gün içinde kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimi gözlemler ve bu değişimin nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
5. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi fark eder.
6. Farklı ülkelerdeki çocukların beslenme, giyim ve oyun tarzlarındaki değişiklikleri araştırır ve sunar.
7. Kendisinin, anne ve babasının veya diğer aile büyüklerinin öz geçmişleri hakkında bilgi edinir ve sınıfta sunar.
8. Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler arasındaki farklılıkları karşılaştırır.
9. Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini açıklayarak geçmişte ve günümüzde Türk toplumuna liderlik yapan kişiler hakkında sorular sorar.
10. Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen köklü değişiklikleri görsel materyaller kullanarak açıklar.
11. Atatürk’ün hayatını araştırır ve araştırma sonuçlarını görsel materyallerle destekleyerek sınıfa sunar.
12. Bayram kutlamaları için yaptığı hazırlık çalışmalarını ve bayram sürecindeki duygularını özgün bir şekilde ifade eder.
13. Suyun hâl değiştirmesini gözlemleyerek maddenin kaybolmadığını, sadece şekil değiştirdiğini kavrar.
14. Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini gözlemler ve gözlemlerinden hareketle maddeleri sınıflandırır.
15. Dünya’nın hem kendi çevresinde hem de Güneş’in çevresinde dönmesi sonucunda meydana gelen olguları araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
16. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük ve haftalık olarak gözlemler, gözlem sonuçlarını grafikle gösterir ve yorumlar.
17. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak hava, su ve toprakta meydana gelen değişiklikleri fark eder.
18. Gökyüzünü gözlemler ve gözlemlediği gök cisimlerini listeler.
19. Geçmişten günümüze binalarda ne gibi değişiklikler olduğunu araştırır ve açıklar.
20. Farklı ülkelerde, doğal afetlere karşı alınan önlemlerle ülkemizde alınan önlemleri karşılaştırır.
21. Canlıların hayatta kalabilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu araştırır.
22. Doğal ve yapay çevre arasındaki benzerlik ve farklılıkları ifade eder.
23. Yaşadığı çevreyi temiz tutmasının kendisinin ve başkalarının sağlığı ve gelişimiyle ilişkili olduğunu kavrar.
24. “Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

Benim Eşsiz Yuvam 1 Testi

İletişim Konu Testi

Organlarımız Konu Testi

Planlı Olalım Konu Testi

Aile Büyüklerinin Çocukluğu Konu Testi

Karar Alırken Konu Testi

Evimizdeki Kurallar Konu Testi

Aile İçi Görevler Konu Testi

Eşyaları özenli Kullanalım Konu Testi

Duyu Organlarımız Konu Testi

Duygularımın Kontrolü Konu Testi

Benim Eşsiz Yuvam 2 Testi

Bana Güvenebilirsin Konu Testi

Hayır Diyebilmeliyiz Konu Testi

Ders Çalışabilmek İçin Konu Testi

Atatürk’ün Önderliğinde Kazandıklarımız Konu Testi

Benim Eşsiz Yuvam 3 Konu Testi

Lider Konu Testi Konu Testi

Evdeki Alet ve Makineler Konu Testi

Evdeki Güvenlik Kuralları Konu Testi

Bilinçli Tüketici Konu Testi

Para Biriktirmeliyim Konu Testi

Bizim Rolümüz Ne? Konu Testi

Doğal Afetler Konu Testi

Benim Eşsiz Yuvam Değerlendirme Testi