1.Ünite Okul Heyecanım

1. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman içinde yapar.
2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır.
3. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar.
4. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir.
5. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.
6. Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur.
7. Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır.
8. Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar.
9. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur.
10. Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.
11. Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.
12. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır.
13. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır.
14. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder.
15. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
16. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.
17. Ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırır.
18. Okula geliş ve gidişlerinde insanların trafikteki davranışlarını gözlemleyerek kendisinin ve başkalarının trafikte doğru ve yanlış davranışlarını ayırt eder.
19. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranma- sı gerektiğini açıklar.
20. Vücudunun bölümlerini tanıyarak kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu kabul eder.
21. Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri açıklar.
22. Arkadaşları ile birlikte oynamak,çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve planını uygular.
23. Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir.
24. Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanır.
25. Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklar.
26. Okulu, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görsel materyaller tasarlayarak açıklar.
27. Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar.
28. Okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir.
29. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapar ve bulgularını sunar.
30. Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için fikirler üretir.
31. Dinî bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğunu fark eder ve bayram kutlamalarına katılır.
32. Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını açıklar ve bunlardan yararlanır.
33. Okulda ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili farklı çözüm yolları üretir, sorunları çözmek için gerektiğinde okul çalışanlarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından yardım ister.
34. “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

Okul Heyecanım Testi

İşlerimi Zamanında Yaparım Konu Testi

Planlı Yaşarım Konu Testi

Kişisel Bakım Konu Testi

Kurallar Bizim İçin Konu Testi

Haydi Seçime Konu Testi

Bayrağımız ve Milli Marşımız Konu Testi

Dengeli ve Düzenli Beslenme Konu Testi

Başarabilirim Konu Testi

Ben ve Arkadaşlarımız Konu Testi

Ah Şu Duygularımız Konu Testi

Taşıtlar Konu Testi

Eşyalar Konuşuyor Konu Testi

Yayalar Ne Yapıyor Konu Testi

Okul Heyecanım 2 Testi

Vücudumuz Değerlidir Konu Testi

Sağlığımızı Nasıl Koruruz? Konu Testi

Planlarım ve uygularım Konu Testi

Benim İçin Önemli Konu Testi

Sihirli Sözler Konu Testi

Hangi İşi Yapabilirim Konu Testi

Şimdi Daha çok Seviyorum Konu Testi

Tüketirken Bilinçli miyiz? Konu Testi

Okulumu Koruyorum Konu Testi

Atatürkün Hayatı Konu Testi

Yaşasın Cumhuriyet Konu Testi

Bugün Bayram Konu Testi

Kitaplıkta Neler Var? Konu Testi

Çözümü Ne? Konu Testi