5.Tema Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 3, 4, 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 6, 7
Görsel okuma: 3, 4, 5, 6, 8, 9
Görsel sunu: 1, 2, 3, 4
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 3, 4, 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 6, 7
Görsel okuma: 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,11,12
Görsel sunu: 1, 2, 3, 4
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 3, 4, 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 6, 7
Görsel okuma: 3, 4, 5, 6, 8, 9
Görsel sunu: 1, 2, 3, 4
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 3, 4, 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 6, 7
Görsel okuma: 3, 4, 5, 6, 8, 9, ,10,11,12
Görsel sunu: 1, 2, 3, 4