2.Tema Atatürk

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Okuduğunu anlama: 10, 13, 14
Anlam kurma:
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 4, 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 3, 4, 5, 9
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 6, 7
Görsel okuma: 1, 4, 8, 9, 10
Görsel sunu: 1, 2, 3, 4
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Okuduğunu anlama: 10, 13, 14
Anlam kurma:
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 4, 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 3, 4, 5, 6, 9
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 6, 7
Görsel okuma: 1, 4, 5, 8, 9, 10
Görsel sunu: 1, 2, 3, 4
KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Okuduğunu anlama: 10, 13, 14
Anlam kurma:
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 4, 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 3, 4, 5, 9
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 6, 7
Görsel okuma: 1, 4, 8, 9, 10
Görsel sunu: 1, 2, 3, 4
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 15.16,17
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Okuduğunu anlama: 10, 13, 14
Anlam kurma:
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 4, 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 3, 4, 5, 6, 9
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 6, 7
Görsel okuma: 1, 4, 5, 8, 9, 10
Görsel sunu: 1, 2, 3, 4