1.Tema Birey ve Toplum

Dinleme kurallarını uygulama: 1
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 7
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4,
Kendini ifade etme: 1, 2, 4,
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3,
Okuma kurallarını uygulama: 1,
Okuduğunu anlama: 13,
Anlam kurma:
Söz varlığını geliştirme: 1,
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 9
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 7
Görsel okuma: 4, 8
Görsel sunu: 1, 2, 3
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 4
Okuduğunu anlama: 13, 14
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 9
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 7
Görsel okuma: 4, 6, 7, 8, 9
Görsel sunu: 1, 2, 3
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2
Dinlediğini anlama: 1, 2, 4, 5, 7, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kendini ifade etme: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3, 4, 6
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 4
Okuduğunu anlama: 13, 14
Anlam kurma:
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 3, 4
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 7
Görsel okuma: 1, 4, 8, 9
Görsel sunu: 1, 2, 3
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3, 4, 5,
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 4
Okuduğunu anlama: 13, 14
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 3, 4, 5, 9
Kendini ifade etme:
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 7
Görsel okuma: 1, 4, 6, 7, 8, 9
Görsel sunu: 1, 2, 3