5.Ünite

5.ÜNİTE
1.Toplamları 10 olan sayı ikililerini belirler.
2.Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar.
3.20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
4.Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.
5.Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili Problemleri çözer ve kurar.
6. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir.
7.Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar
8.Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.
9.En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar.