3.Ünite

3.ÜNİTE
1.Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder
2.Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir.
3.Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar.
4. 20’ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.
5. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur.
6. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur.
7. Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir.
8.Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.
9.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
10.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.