2.Ünite

2.ÜNİTE
1.Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır
2.Rakamları okur ve yazar.
3. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.
4. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.
5.Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.
6.Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.
7. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.
8. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.
9.Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
10. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler.
11.Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler, grupların nesne sayılarını karşılaştırır.
12.Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler, grupların nesne sayılarını karşılaştırır.
13. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.
14. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.
15.Tabloları okur.
16. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur.