1.Ünite

1.ÜNİTE
1.Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.
2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
3.Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.
4.Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.
5. Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur.
6. Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur.
7.Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.
8.Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar.
9. Eş nesnelere örnekler verir.
10. Eş nesnelere örnekler verir.
11. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir.
12. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler.