2.Tema Benim Eşsiz Yuvam

1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark eder.
2. Evinin adresini ve telefon numarasını söyler.
3. Canlıların nasıl beslendiklerini araştırır.
4. Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, buharlaşma olaylarını fark eder.
5. Yemek saatinden önce ve sonra yapması gerekenleri ayırt eder ve görgü kurallarına uygun davranışlar gösterir.
6. Evde kuralların neden gerekli olduğunu açıklar.
7. Günlük yaşamında oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağı süreler arasında dengekurar.
8. Kendi çocukluğu hakkında araştırma yapar.
9. Fiziksel özelliklerini tanıyarak bu özellikleri hakkında olumlu düşünür.
10. Kişisel eşyalarını özenli kullanır.
11. Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanır ve bu eşyalara zarar vermez.
12.Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır.
13. Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırır, dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterir.
14. Aile içinde demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler.
15. Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavrar.
16. Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemler.
17. Kendisinin ve ailesindekilerin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul eder.
18. Çevresindeki insanlara karşı hissettiği duyguları fark eder ve bunları uygun biçimde ifade eder.
19. Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini özgün bir biçimde ifade eder.
20. Ailesindeki liderin/liderlerin ailedeki rolünü fark eder.
21. Günlük zamanının bir bölümünü ailesi ve yakın çevresiyle birlikte eğlenmek için harcar.
22. Ailesi ve yakın çevresi ile ilişki kurmada hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar.
23. Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirtir.
24. Paranın değişim aracı olarak işlevini fark eder.
25. Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılarak paranın sınırlı bir kaynak olduğunu keşfeder.
26. Evindeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde kullanmak için sorular sorar.
27. Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında doğabilecek sonuçlarla ilgili çıkarımlarda bulunur
28. Doğal afetler karşısında yapması gerekenleri belirleyerek ailesiyle birlikte hazırlık yapar.