1.Tema Okul Heyecanım

1. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanır ve tanıtır.
2. Duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder.
3. Neleri kolayca yapabildiğine ve neleri yapmaktan hoşlandığına karar verir.
4. Bir gününü nasıl geçireceğini planlar ve yaptığı plana uyar.
5. Arkadaşlarının oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun davranışlarda bulunur.
6. Oyunlar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul eder.
7. Kullanacağı ders araç gereçlerini seçer.
8. Kişisel bakımını sağlamak için yapabileceklerini belirler.
9. Sınıfının yerini ve sırasını bulmak için konumla ilgili temel kavramları (sağında,solunda, yanında,karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanır.
10. Okul ve sınıf kurallarını belirleme çalışmalarına katılır ve bu kurallara uyar.
11. Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler.
12. Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları sergiler.
13. Görev almak istediği kulübü tercih etme nedenini açıklar.
14. Kulüp veya diğer grup çalışmalarında olumlu değerleri gözetir.
15. Kulüp veya diğer grup çalışmalarında bir görevin tamamlanması için işbirliği yapar ve sorumluluğu paylaşır.
16. Türk Bayrağı’nı ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve bunlara saygı gösterir.
17. Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözlerini kesmeden dinler.
18. Arkadaşları ile benzer ve farklı yönlerini fark eder.
19. Arkadaşları ile iyi ilişkiler geliştirme konusunda yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder.
20. Arkadaş edinir ve arkadaşıyla ilgili duygularını ona açıklar.
21. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.
22. Okulda, arkadaşlarının sergiledikleri davranışların etik olup olmadığını fark eder.
23. Arkadaşlarıyla eğlenmenin doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul ederek, özel gün kutlamalarına katılmaya istekli olur.
24. Okul ve sınıf eşyalarını tanır ve özenli kullanır.
25. Atatürk resmi, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin sınıfta bulunma nedenleri hakkında sorular sorar.
26. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur.
27. Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır.
28. Sağlığını korumak için aşı olması gerektiğini anlar ve aşı olmaktan kaçınmaz.
29. Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan yararlanır.
30. Okulda ortaya çıkan sorunları fark eder, karşılaşabileceği her sorunun birden fazla çözümü olabileceğini kabul eder.
31. Okulda çalışanların mesleklerini, görevlerini tanır ve acil durumlarda kimlere başvuracağını bilir.
32. Görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel iletişim araçlarından yararlanarak doğal afetlerin zararlarını fark eder.
33. Doğal afetlerin etkilerinden korunmak için okuldaki güvenlik önlemlerinin gereğini yerine getirir.
34. Trafikteki çeşitli sesleri tanır, aralarındaki farklılıkları ayırt eder.
35. Trafikte görme ve görülmenin önemini kavrar.
36. Okula geliş ve gidişlerde karşıdan karşıya geçerken güvenli yerleri kullanır.
37. Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini araştırır.
38. Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklar.
39. Duyu organlarının çevreyi tanımadaki rolünü fark eder.
40. Sınıfını, okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için sorumluluk alır.
41. “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.