ANASAYFA
 


1.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “Sokak fotoğrafçısının elinde bir makine vardı.”tümcesindeki ad tamlamasıyla aynı tür bir tamlama kullanılmıştır?
a)Adamın biri kavga edenleri ayırdı.    
b)Gecenin serinliği bizi dışarıda oturtmadı.
c)Alın teriyle kazan hayatını                
d)Şehrin ışıkları bir yanıp bir sönüyor.

2.”İnsanoğlu,yaşamı süresince başkalarının kendisine yapması ihtimali bulunan kötülüklere karşı uyanık olmalı, yani…”
Yukarıdaki tümcenin aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmesi en uygun olur?
a)Ayağı düze basmalıdır. 
b)Ayağına çabuk olmalıdır
c)Ayağını denk almalıdır
d)Ayağını yere basmalıdır.

3.”Yüreğime kar düştü
Gece gündüz yer beni
Ben bu dertten ölürsem
Kabul etmez yer beni.”
Yukarıdaki dörtlüğün uyak çeşidi hangisidir?
a)Yarım uyak  
b) Tam uyak  
c) Zengin uyak   
d) Cinaslı uyak
4.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
a)Doktoru beklerken diken üstünde oturduk.     
b)Kapı çalınca etekleri tutuştu.
c)Konuştuğunda mangalda kül bırakmaz.          
d)Arkadaşım o kadar cimri ki,sanki cebinde akrep var.

5. Bitki ve hayvan adlarının çoğulları özne olduğunda yüklemi tekil olur.
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
a)Arılar,yabani otlar arasında vızıldıyorlardı.     
b)Sandıkların içindeki tavuklar durmadan gıdaklıyordu.
c)Arabadan ürken atlar,kişnemeye başladı.         
d)Gelincikler,toprağı kırmızı bir halı gibi kaplamıştı.

6.”Duvarı nem insanı gam yıkar”atasözü için aşağıda söylenenlerin hangisi yanlıştır?
a)İki özne vardır     b)İki belirtili nesne vardır.   c)Bir dolaylı tümleç vardır.  d)yıkar sözcüğü yüklemdir.
7.     Her şey insanla güzel,
Doğan güne karşı gerinen evler
Mavi rüzgarların koştuğu sokak!
İnsan olmazsa ;kötü resimler gibi,
Lacivert bahçelerde başlayan bahar,
Temmuz tarlalarında başak.
Şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Evlerin kişileştirildiği                                        
b)Tabiatın insanla anlam kazandığı
c)İnsanın doğanın ayrılmaz bir parçası olduğu.   
d)Sokakların insana benzetildiği

8.Aşağıdaki adlarla ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) ulus:cins,topluluk adıdır   
b)tabur :cins,tekil addır  
c)ahlak:soyut,tekil addır 
d)hüzün:cins,soyut addır

9.Hangi tümcede mecaz anlamıyla kullanılan bir sözcük vardır?
a)Fırsatı kaçırdığıma hala yanarım.                
b)Söyleyecek hiçbir sözüm yok
c)Bahçenin etrafını dikenli tel ile çevirdim .  
c)Günlerce ondan hiç haber alamadım.

10.Aşağıdaki eylemlerden hangisi bildirme(haber)kipindendir?
a) geleyim      
b) görelim    
c)gitsinler   
d) oynarım

 

11.”İki zabit arkadaşla yürüyordum.”tümcesindeki eylem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) etken çatılı    
b) geçişli eylem   
c) basit eylem    
d) 1.tekil şahısla söylenmiş

12.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öznel anlatım söz konusudur?
a)  Bu maçı alırız. 
b) Maç 1-0 bitti. 
c) Kitap okumak yararlıdır.
d) Ay dünyanın etrafında döner.

13.Aşağıdakilerden hangisi,bir yazarın günlük konularla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerini kısaca anlattığı gazete ve dergi yazısıdır?
a) makale   
b) deneme   
c) fıkra   
d) söyleşi

14.Erkeklerden bazıları kızıyorlar( )
_ Ne olacak bir ateş yaksan( )Çocuklar donuyorlar( )görmüyor musun( )Ayraç içindeki yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti gelmelidir?
a) (.) (,) (!) (?)       
b) (.) (!) (.) (?)     
c) ( :) (!) (.) (?)      
d) (:) (!) (,) (?)

15.”bıkmak” ile “usanmak” arasında bir anlam ilişkisi vardır.Aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?
a) almak-vermek  
b) yollamak-göndermek    
c) okul-mektep    
d) oynamak-eğlenmek

16.    Kişilerin tek başlarına fazla bir güçleri yoktur;çabalarının sonucu,dünyanın genel tablosu içinde pek fark edilemez.Hayatta işler,genel bir iş bölümüne göre yürütülür,bu iş bölümünde tek adamın payı bir yağmur damlası kadardır.Gene de her damla ,taşkını arttırır;her el insanlığın mutluluğuna da sefaletine de bir şeyler katar.
Paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?
a) Dünyanın iyi ve kötü oluşunda her ferdin bir payı vardır.
b) İnsan isterse iyi işler yapabilir.
c) İnsan tek başına da insanlığa yararlı olabilir.
d) İş bölümü ile her zorluk yenilir.

17.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Reşat Nuri Güntekin-Yaprak Dökümü          
b) Victor Hugo-Sefiller
c) Mehmet Rauf-Şu Çılgın Türkler                   
d) Halide Edip Adıvar-Ateşten Gömlek

18.”duyarlı-yetiştirmek-hem de-insanlar-hem eğitimin-en önemli-sanatın-görevidir”sözcüklerinden kurallı ve anlamlı bir tümce oluşturulduğunda baştan üçüncü sözcük hangisidir?
a) eğitimin      
b) insanlar     
c) sanatın     
d) yetiştirmek

19.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?
a) Ben derslerime daha çok çalışırım     
b) Okulun en çalışkanı oydu.
c) Onunla pikniğe gitmemiş.                  
d)Hoşgörüde eşi olmayan bir öğretmendi.

20.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a) Bundan iki yıl önce Hasanın kayığına binmişti.    
b) Aslında zayıf,kibar,başarılı biriydi.
c) İstanbul’a Muş’dan gelip yerleşmişlerdi.              
d) Hep birlikte Güzelbahçe ilçesine taşınmıştık.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER