ANASAYFA
 


 “ Bugünkü okulun ve eğitimin amaçlarından biri de okumayı alışkanlık haline getirmektir.Bütün eğitim  kurumları bu  amacın gerçekleşmesine çalışmaktadır.Çünkü bireylerin gelişmesinde, ulusların kalkınma ve yükselmesinde bu nokta   ihmal edilemez.
   Okumak gibi soylu bir işten,kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz.Onların yararını ve gerekliliğini kimse inkar edemez.Kesindir ki iyi memur,iyi tüccar,iyi sanatçı…Kısacası iyi vatandaş okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkacaktır.”
(1.2.3. soruları metne göre yanıtlayınız.)
1.  Bireylerin gelişmesinde ve ulusların kalkınmasında ne ihmal edilemez?
     a)Kalkınmanın önemi
     b)Eğitim olanaklarının genişletilmesi
     c)Okuma alışkanlığının yurttaşlara kazandırılması
     d)Ekonomik kalkınmaya öncelik verilmesi

2.  Okumanın en önemli yararı nedir?
a)Kültürümüzü arttırmak               
b)İyi vatandaş yetişmesini sağlamak
c)İnsanı kitaplara yaklaştırmak.    
d)Sözcük dağarcığımızı zenginleştirmek

3.  Yukarıdaki metin ele aldığı konu ve konuyu işleyiş biçimine göre nasıl bir yazıdan alınmıştır?
a) Düşünce yazısı   
b) Olay yazısı        
c) gezi yazısı          
d) Manzum yazı

4. “Gülü seven dikenine katlanır.”atasözünün öğeleri sırayla hangi seçenekte verilmiştir?
a) nesne-yüklem- dolaylı tümleç         
b) özne-dolaylı tümleç-yüklem
c) nesne-dolaylı tümleç-yüklem           
d) özne-zarf tümleci-yüklem

5.   “ Yalan,yuvayı içten içe yıkan bir kurttur.”tümcesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
a) benzeşme 
b) ulama 
c) kaynaşma 
d) yumuşama

6.   Aşağıdaki tümcelerin hangisinde objektif(nesnel) bir anlatım vardır?
a) Herkes imambayıldıyı bilir                             
b) Mavi bütün renklerden güzeldir.
c) Dinazorlar nesli tükenmiş hayvanlardandır.  
d) Türkçe sevilen bir derstir.

7.   Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur?
a) Sözü biter bitmez kapı vuruluyor.              
b) Öyle açık açık söyleyemem de…
c) Doğrusu,açığı kapalısı yok bu sözün…     
d) On paralık dükkan için değer miydi?

8.    Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kişileştirme yoktur?
a) Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar.         
b) Rüzgar susmuş ses vermiyor nedendir?
c) Ömrümüz bir su gibi akıp gidiyor.           
d) İnleyen nağmeler ruhumu sardı.

9.    Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) çanta   
b) öğrenci    
c) çizgi    
d) sözcük

10.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü   uyumuna  uymaz?
a) topuk    
b) çamur    
c) ipek    
d) görgü

 

11.”Çalışmalıyım” eylemi hangi kipe göre çekimlenmiştir
a) istek    
b) emir    
c) geniş zaman  
d) gereklilik   

12. “Kitabı dün bitirdim.”tümcesinin çatı özelliği hangisidir?
a) etken-geçişli         
b) etken-geçişsiz  
c) edilgen-geçişsiz 
D) edilgen-geçişli

13. “Türkü deyip geçmemeli. Nice yılların birikimi değil midir onlar?Nice hayallerin,hayal kırıklıklarının,kederlerin…Kaderin armağanı kederler ki bugün senin başında yarın benim…”
Paragrafa göre, türkü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Her insanın kendisini ifade eden bir tarafı bulunduğu.
b) Zengin bir kültür hazinesi olduğu.
c) Geçici bir kültür ürünü olduğu 
d) İnsanları etkileyen olaylardan kaynaklandığı 

14.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ad aktarması vardır?
a) Okul, Ankara gezisi düzenlemiş.       
b) Öğrenciler törene katıldı.
c) Okul bahçesine ağaç dikeceklermiş.
d) Çocuklar bahçede oynuyor.

15.”Atatürk bir düşünceydi.Atatürkçülük bir ülküydü.Düşünce,ülkü kimlerde yaşar?Kimlerin aracılığıyla kuşaktan kuşağa geçer?Yaşlılarla değil elbet.Gençler, ulusun yaşamına yeni katılan genç kuşaklar yaşatabilir bu düşünceyi.”
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce nedir?
a)Atatürk’ün bir düşünce adamı olduğu.                        
b) Atatürk’ün ölümsüz olduğu.
c)Atatürk ilkelerini yaşatacak olanların gençler olduğu   
d) Atatürk’ün gençlere çok güvendiği.

16.”Koyun verdi,kuzu verdi,süt verdi.
Yemek verdi,ekmek verdi,et verdi.
Kazma ile dövmeyince kıt verdi.
Benim sadık yarim kara topraktır.”

Aşağıdaki yargılardan hangisi dörtlüğe uygun düşmez.?
a) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
b) Konusuna göre didaktik bir şiirdir.
c) Kişileştirme yapılmıştır.               
d) Redif ve yarım uyak vardır.

17. Aşağıdaki eser -yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Kiralık Konak-Yakup Kadri Karaosmanoğlu   
b) Yeşil Gece-Reşat Nuri Güntekin
c) Küçük Ağa-Halide Edip Adıvar   
d) Safahat-Mehmet Akif Ersoy

18.Hangi tümcede yazım yanlışı yoktur?
a) Evdede,okulda da anlatmıyorum.             
b) 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edildi.
c)  İzmir’e Kaş’dan gelip yerleşmişlerdi.    
d) Bu gece Ay tutulmasını görmek için dışarıda bekledik.

19. Aşağıdaki tümcelerin hangilerinde “için” sözcüğü neden-sonuç ilişkisi kurmuştur?
1. Birkaç saat için izin almaya değmez.
2. Bunu senden sakladığım için üzgünüm.
3. Ona güvenmediğin için sana çok kızıyor.
4. Karar vermek için henüz çok erken.
a) 1-3         
b) 1-4          
c) 2-3     
d) 3-4

20. Aşağıdaki adların özellikleri hangi seçenekte yanlış   verilmiştir?
a) düşünce: cins,soyut,tekil       
b) ordu:      cins,somut,topluluk
c) insanlık: cins,somut,tekil      
d) Karabaş: özel,somut,tekil

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER