ANASAYFA
 


1- “Birikim” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde tasarruf anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bütün birikimlerimizi bu eve harcadık.
B) Yeterince birikimi olmayan yazar olamaz.
C) Uluslar, ancak kendi birikimleri ile gelişir.
D) Senin gibi birikimli bir arkadaşım olduğu için şanslıyım.

2- “ Kırmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu sözler beni çok kırdı.
B) Güzelim fidanları kırdılar.
C) Cevizleri kırıp ayıklayın.
D) Top oynarken düştü ve kolunu kırdı.

3- “Perde” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Yazdığım oyun üç perde, on iki sahneden oluşuyordu.
B) Sazının perdesi bozulmuş, çalmaya bir süre ara verdi.
C) Şu aradaki perdeyi kapatırsan, ışık seni rahatsız etmez.
D) Gözünün birine perde inmiş, görme yeteneği azalmıştı.

4-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “şaşırma” bildirmektedir?
A) Bu konularda Ayşe’ ye güvenilemeyeceğini sana söylemiştim.
B) Oyunun ortasında ilacımı aldığımı anımsayıverdim.
C) Demek o da bunca işi üç beş saatte bitiriverdi.
D) Önüne çıkan her şeyi geçiyor , dere tepe demeden yol alıyordu.

5- I- İlk şart
II- çalışmaktır
III- başarıya ulaşabilmek için
IV – başaramamaktan korkmadan
V- başarısızlıklardan yılmadan
Yukarıdaki sözlerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) I-II-III-IV-V
B) III-I-V-IV-II
C) III-V-II-IV-I
D) V-I-IV-III-II

6-Aşağıdakilerden hangisi hikayenin ilk bölümüne (giriş bölümüne) verilen isimdir?
A) Serim
B) Düğüm
C) Anlatım
D) Çözüm

7- ………. Yazarın düşünce ve görüşlerini kesin yargılara bağlamadan , kişisel, özgün bir bakış açısıyla yazılmış yazılardır?
Yukarıdaki cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Röportaj
B) Eleştiri
C) Anı
D) Deneme

8- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Pastoral Şiir- Köy ve çoban hayatını anlatır.
B) Lirik Şiir- Felsefi konuları işler.
C) Didaktik Şiir- Öğretici şiirlerdir.
D) Epik Şiir- Kahramanlık konularını işler.

9-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünsüz yumuşamasına uymaz?
A) Yanak
B) Sağlık
C) Halk
D) Kelebek

10- “Karanlığa doğru ilerlediğimde , gönlümün zihninde yaptığı hasarı hissediyorum”
Bu cümledeki sözcüklerin kaçında ses düşmesi vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?
A) Sesler nereden geliyor diye merak ediyorum.
B) Öğrencilerim bana dertlerini anlatıyor.
C) Her soruyu mutlaka yapıyordu.
D) Her sabah heyecanla okula giderim.

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük basit kelimedir?
A) Askerde amcası yazıcı olmuş.
B) Çocuğun bilici yerine geldi.
C) Midyenin içinde inci aramıştık.
D) Her sürücü trafik kurallarına uymalıdır.

13- Yıllarca anne ve babasız büyüdüm
Bu cümlede “-ce” ekinin sözcüğe kattığı anlam doğru verilmiştir?
A) Olasılık
B) Kesinlik
C) Beklenmezlik
D) Aşırılık

 

14- Aşağıdaki fiillerden hangisinin kökü doğru verilmiştir?
A) Karıştırılmıştı - Karıştır
B) Aldatıldık- Aldatıl
C) Uçururuz- Uçur
D) Bildirecek- Bil

15- “Toplumsal sorunları görmezlikten gelerek , halledemezsiniz.” Cümlesinde kaç tane türemiş sözcük kullanılmıştır ?
A) 4
B ) 2
C) 1
D) 3

16- İhtiyarın etrafındaki askerler birbirine baktı. Bir çığlıktır koptu. “Beye haber verin! Beye haber verin!” diye bağırıyorlardı.
Yukarıdaki parçada belirgin olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevinç
B) Kızgınlık
C) Telaş
D) Tedirginlik

17-“Okuduğun kitabın ana düşüncesi nedir ?” sorusuna yanıt veren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne
B) Özne
C) Yüklem
D) Dolaylı Tümleç

18- “Bugün Türkçe dersinden yazılı olacağımızı arkadaşıma söylememişim” cümlesinde öğelerin sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Özne – Zarf Tümleci- Yüklem
B) Belirtili Nesne-Zarf Tümleci- Yüklem
C) Zarf Tümleci- Belirtili Nesne – Yüklem
D) Belirtili Nesne- Dolaylı Tümleç- Yüklem

19-Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan serin, diriltici bir rüzgar esiyor. Şehrin orta yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgar, ıhlamur kokularını ince ince dağıtıyor. Çocuklar , anneler uyuyor.Uyku eşitliyor insanları. Sabah yıldızı; uykulara ıhlamur kokularına aldırmadan hür parlaklığını koruyor.
Paragrafın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yaralanılmamıştır ?
A) Dokunmadan
B) Koklamadan
C) İşitmeden
D) Tatmadan

20- Son yıllarda dünyamız barış ortamından iyiden iyiye uzaklaştı; hatta kendi elleri ile barış ortamını yok etti. Dünya barışına imza atamadan da insanın ömrü tükenecek. Çünkü kimse kimseyi sevmiyor, kendini bile… Böylece herkes kendi geleceğini karatıyor.
Bu parçanın yazarı, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?
A) İyimser
B) Karamsar
C) Umutlu
D) Sevecen

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER