ANASAYFA
 


SÖZCÜKTE YAPI

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir?
A) Boyacı
B) Çanta
C) Kelebek
D) Masa

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime vardır?
A) Mehmet eve gitti.
B) Kirli çamaşırları topla.
C) Bu defter benim değil.
D) Ağaçların arasında kayboldu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki alan
sözcük vardır?
A) Yolculuk sırasında hep ayaktaydı.
B) İstanbul'a otomobille gideceğiz.
C) Bahar geldi, çiçekler açtı.
D) Boş zamanlarımda anneme yardım ederim.

4. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcük değildir ?
A) Kalem
B) Gözlük
C) Yolcu
D) Kitapçı

5. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?
A) Kalemlik
B) Kalemim
C) Kalemin
D) Kalemde

6. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hece düşmesi vardır?
A) Masayı
B) Burnu
C) Cezvesi
D) Kolonu

7. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit sözcüktür?
A) Örtü
B) Şakacı
C) Gölgeler
D) Kaygısız

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yapılıdır?
A) Seçmen
B) Koşan
C) Ayakkabı
D) Sinek

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın "-i"
durumundadır?
A) Kötü
B) Sarı
C) Dereotunu
D) Gökyüzü

10. Aşağıdaki isimlerden hangisi "- de " hal eki almamıştır ?
A) Toprakta
B) Perde
C) Evde
D) Okulda

11. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hal eki yoktur ?
A) Karda
B) Gölde
C) Gövde
D) Yolda

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olan sözcük " -i hal eki " almıştır?
A) Atılan ok geri dönmez.
B) Açık yaraya tuz ekilmez.
C) Ayağını yorganına göre uzat.
D) Azıcık aşım, kaygısız başım.

13. Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır?
A) Barış
B) Bilgi
C) Isı
D) Akıl

14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde, yapım ve çekim ekleri bir arada yer almıştır?
A) Geliyoruz
B) Yürüyüş
C) Sevgimiz
D) Gelmişler

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki yapım eki almış bir sözcük vardır?
A) Yorgunluk yüzüne vurmuş, gözlerine oturmuştu.
B) Serçecik kanatlarını cama vurdu.
C) Bilincini canlı tutmaya çalışıyordu.
D) Ağaçlıktan gelen kuş seslerini dinliyoruz.

16. "Kitapçılar" sözcüğünün yapısıyla ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) Kök - yapım eki - çekim eki
B) Kök - çekim eki
C) Kök - yapım eki - durum eki
D) Kök - yapım eki - yapım eki

17. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım ve çekim eki almıştır?
A) Yazlıklarına
B) Sevgisiz
C) Gazetecilik
D) Güneşlikli

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi, yapım eki almış (türemiş) bir kelime değildir ?
A) Çamlık
B) Karşı
C) Sesli
D) Örgü

19. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi yapısı yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Atatürk
B) Gecekondu
C) Anayasa
D) Dil peyniri

20. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hal eki almamıştır?
A) Karda
B) Bilezik
C) Gölde
D) Yolda

Hazırlayan: Hamit BİÇER

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER