ANASAYFA
 


1. "Genellikle çok konuşan insanlar, kimi zaman birtakım sözleri hiç düşünmeden söyledikleri için saçmalarlar. Saçmaladıklarını, söz ağızdan çıktıktan sonra fark ettikleri için düzeltmeye çalışmaları daha da batırır onları, lafı nasıl toparlayacaklarını, nereye bağlayacaklarını bilemezler."
Paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çok   konuşan   insanlar   sık   sık   hata yaparlar ve bunu düzeltemezler.
B. Hata yapınca düzeltmek için uğraşma¬mak gerekir.
C. Her zaman düşünerek konuşmak gerekir.
D. Düşünmeden konuşan insanlar sevilmez.

Annem üç çocuklu bir ailenin kızıymış. Kardeşlerinin en küçüğü ama en akıllısıymış. Annem şu anda kırk iki yaşında. Yaşına göre oldukça genç görünür. Ayrıca annem diye söylemiyorum, çok da şık giyinir. Geçen yaz babamın başına neler geldi bilseniz. Ödediği borcunu ikinci kez ödedi. Ayrıca annem babamla da çok iyi geçinir. Benim bildiğim daha iki kez tartıştılar. Birbirlerine asla kötü söz söylemezler. On üç yıl olmuş onlar evleneli. Ben ailemin birinci çocuğuyum. Kardeşim daha iki aylık. Geçen gün hastalandığı için onu doktora götürdük. Annem bize bir şey olun¬ca çok üzülür. Onu üzmemek için hep uyarılarını kulağımda taşırım, tıpkı bir küpe gibi. Annem benim, annelerin en güzelidir o...
(2.3.4.5. soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)
2..  Aşağıdakilerden hangisi bu metne en uygun başlık olabilir?
A.         Annem ve Ben
B.          Benim Güzel Annem
C.         Annemin Marifetleri
D.         Bizim Ailemiz

3. Bu metnin bütünlüğünü bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A.Geçen yaz babamın başına neler geldi bilseniz, ödediği borcunu ikinci kez ödedi,  
B.       Ayrıca annem babamla da çok iyi geçinir.
C.       Onu üzmemek için hep uyarılarını kulağımda taşırım, tıpkı bir küpe gibi.
D.       On üç yıl olmuş onlar evleneli.

4.       Bu metin iki paragraf olarak bölünse,  ikinci paragrafın ilk cümlesi hangisi olur?
A.       Benim bildiğim daha iki kez tartıştılar.
B.       Birbirlerine asla kötü söz söylemezler.
C.       On üç yıl olmuş onlar evleneli.
D.       Ben ailemin birinci çocuğuyum.

5.       "Benim bildiğim daha iki kez tartıştılar’’ cümlesinde yer alan tartışmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farktı anlamda kullanılmıştır? 
A.Yaşlı kadın zabıtayla tartıştı.
B. Öğretmen birbirleriyle tartışan öğrencileri ayırdı.
C.  Bu konuyu enine boyuna tartışalım.
D.  Unutmayın, tartışmanın sonu kavgadır.

6.       Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargılı bir cümle değildir?
A.       Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.
B.       Türkiye'nin en güzel şehri İstanbul'dur.
C.       Türkiye ormanları bol olan bir ülkedir.
D       İlköğretimin en zor sınıfı beşinci sınıftır.

7.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem nesnel hem de öznel bir özellik vardır?
A. Ben 1982 yılının eylül ayında doğdum.
B. Okulumuzun bir müdür odası ve beş dersliği vardır.
C. Ablam okulunun ilk numaralı öğrencisiymiş.
D. Kardeşim 1998 yılının soğuk bir kış gününde dünyaya geldi.

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel yargılı bir cümledir?
A.Okulumuz 1985 yılında yapılmış, beş derslikli bir binadır.
B. Okul müdürümüz atanalı çok sene olmuş.
C. Ben annemin isteği üzerine erken yatar, erken kalkarım.
D. Havalar ne zamandır kapalı gidiyor.

9.   Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?
A.  Bu okulda öğrenci olmak çalışkan olmayı gerektirir.
B.  Okul, herkesin okuma hakkı olan bir yerdir.
C.  Orman, büyük ağaç topluluklarının oluşturduğu alandır.
D. Çocuk her zaman için bir ailenin neşesidir.

"Atatürk son derece ileri görüşlü bir devlet adamıydı. Özel hayatında da titiz ve düzenliydi. O elli yedi yıl yaşadı. Ancak çağrıldığı toplantılara hep vaktinde gitti.  Konuşmaları için önceden hazırlandı."

10.   Bu paragrafta bulunan nesnel içerikli cümle baştan kaçıncı cümledir.
A. 1. cümle     
B. 2. cümle    
C. 3. cümle    
D. 4. cümle

11. "Ay!  Bir de benim için çalsa." diyen kişi hangi duygusunu dile getiriyor olabilir?
A. kıskançlık   
B. Alay
C. özlem                 
D. imrenme

12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde "bulunma" anlamında kullanılan "-de" vardır?
A.       Sen de yazabildin mi?
B.       Bu ovada yetişen meyveler çok lezzetlidir.
C.       Akşama Volkan da geliyor mu?
D.       Ağzıyla kuş tutsa da onu affetmem.

13.    Annesini sevmeyen var mıdır bu dünyada? Bizleri büyüten, yetiştiren o kutsal insana ne desek azdır. Bizimle üzülen, bizimle sevinen; yüreklerinde sevgiden başka duyguya yer vermeyen canım annelerimiz...
Yukarıdaki paragrafta işlenen konu nedir?
A.       Anne özlemi
B.       Anne sevgisi
C.       Aile sevgisi
D.       Annelerin görevi

14.   Bu yapıtta güzel; ancak son derece kindar ve kıskanç bir kadının serüveni işlenmiştir. Yazarın tezi, insan huylarının geçici olmadığıdır. Bu olumsuz tip, sırf bu olumsuz özellikleri nedeniyle bir aile faciasına yol açmıştır. Çünkü, onu yönlendiren aklı değil, içgüdüleri ve huyudur. Oysa insana yakışan içgüdüsel davranış değil, akıl ve mantığa dayanan davranıştır.
Parçada vurgulanan nedir?
A.       Huyların kalıcılığı
B.       Kıskançlık ve kinciliğin kötülüğü
C.       İnsanın daima akılcı davranması gerektiği
D.       İyi huylar edinmemizin önemi

15.  Herkese bakıyor, herkesi görüyor, herkesin yüreğini okuyor, artık boş lafa kanmıyor, dökülen dillere inanmıyor, söylenen sözlere aldanmıyorum." diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Şüpheci              
B. Kararlı
C. Dikkatli               
D. Şakacı

16. Bir yarasanın gözleri bağlandığında, hayvan rahatça uçmuş ve hiçbir engele çarpmamış. Kulakları tıkandığında ise biraz önce çevresinde dolaştığı bütün engellere çarpmış.
Aşağıdakilerden hangisini paragraftan çıkaramayız?
A.       Organların gücü gereksinime göre değişir.
B.       Organların gelişimini, yaşadığı ortam belirler.
C.       Canlılar, yaşadıkları ortama uyum sağlar.
D.       Ortamından uzaklaşan canlının davranışları değişir.

17. Çiçek vardır koklanmak içindir; çiçek vardır dalında güzeldir. Kimi çiçekler hem koklanır, hem de güzeldir. Neden söz ettiğimi anlamadınız sanırım: Çocuklar... Başka bir deyişle çiçeklerle sevginin, barışın ta kendisidir. Dünyamız onlarla güzelleşir, onlarla değer bulur.
Parçadan, aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A.       Çocuklar ve çiçekler dünyamızın en değerli varlıklarıdır.
B.       Çocuklar, güzellik bakımından çiçeklere benzer.
C.       Barış ve sevgi, çocuk ve çiçeklerle anlam kazanır.
D.       Çocuğun ve çiçeğin olmadığı yerde barış ve sevgi yoktur.  

Mehmet Rauf'un "Eylül"den sonraki en güçlü romanı "Karanfil ve Yasemin" adını taşır. Bu roman yer yer çok ustaca yapılmış ruh ve çevre tahlillerini, insanların iç dünyalarını ke­miren duyguları sergilemesine rağmen hak ettiği üne kavuşamamıştır. Hikâye ve tiyatro dallarında da sayıca hayli kabarık eser mey­dana getirmişse de bunlar, zayıf eserlerdir.
18. ve 19. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.
18.    Bu parçadan Mehmet Rauf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Roman türünde daha başarılı eserler verdiği
B) Eylül romanının en başarılı eseri olduğu
C) Tiyatro ve hikâye türünde çok az eser verdiği
D) Başarılı ruh ve çevre tahlilleri yaptığı

19.    Parçaya göre yazar, hangi durumdan yakın­maktadır?
A) Karanfil ve Yasemin'in ilgi görmemesinden
B) Mehmet Rauf'un çok az roman yazmasından
C) Mehmet Rauf'un tiyatrolarının başarısızlığından
D) Mehmet Rauf'un eserlerine titizlik gösterme­mesinden

  20.Ne yazdan umut var, artık ne güzden,
Ne bekliyorum ben bu boş gündüzden?
Ahmet Kutsi Tecer
Bu dizelerde, aşağıdaki duygulardan hangisi­ne yer verilmemiştir?
A) Karamsarlık            
B) Sitem
C) Kaygı                 
D) Ümitsizlik

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER