ANASAYFA
 


 1. “Toplumdaki bütün bireyler kurallara uymalı.” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) toplum
  B) kişi
  C) sınıf
  D) adam
 1. “Ali’ nin doğum günü çağrısına katılamadım” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) uyarı
  B) isteği
  C) daveti
  D) mektup
 1. “Ödevlerimi itina ile yaparım. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özenli
B) Rasgele
C) Gelişi güzel
D) Öylesine

 1. “Gökberk, çalışmasının mükafatını aldı. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hediye
B) Ödül
C) Armağan
D) Bağış

 1. “Ninemler, kış gelmeden evvel turşularını kurarmış. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sonra
B) Eski
C) Şimdi
D) Önce

 1. “17 Ağustos 1999 gecesi zelzelenin etkisiyle evimiz yıkıldı. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sel
B) Deprem
C) Heyelan
D) Erozyon

 1. Varlıklı insanlar yoksul insanların halinden anlamaz. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fakir
B) Yoksul
C) Zengin
D) Cömert

 1. “Bodrum’ un güzel koylarında gezerken kendimi duru sulara atasım geldi. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulanık
B) Mavi
C) Berrak
D) Derin

 1. “Gecenin bu saatinde Bursa’ ya hiç vasıta bulamayız. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vakit
B) Süre
C) Kamyon
D) Araç

 1. “Kardeşim Asya, radyodan gelen hoş melodilerle uyudu. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müzik
B) Konuşma
C) Görüntü
D) Ses

11. Hikaye sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Öykü
       B) Armağan
       C) Roman
       D) Masal
12. Tartışma sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Kavga
       B) Şamata
       C) Münakaşa
       D) Gürültü
13. Vakit sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Öğleyin
       B) Zaman
       C) Saat
       D) Nakit
14. Akraba sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Amca
       B) hısım
       C) Komsu
       D) Hala
15. Eksik sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Tamam
       B) Yarım
       C) Noksan
       D) Bütün
16. Aciz sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Zayıf
       B) Kuvvetli
       C) Güçlü
       D) Zavallı
17. İstek sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Emel
       B) Amaç
       C) İştahlı
       D) Hassas
18. Kâfi sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Yetersiz
       B) Kafir
       C) Yeterli
       D) Keyifli
19. Mükafat sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Hediye
       B) Armağan
       C) Hatıra
       D) Ödül
20. Irak sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Uzak
       B) Yakın
       C) Belirsiz
       D) Ortada


 

 

 

   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER