ANASAYFA
 


1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?
a- ) Annem geldi mi gelmedi mi bilmiyorum
b- ) Almanya’ ya siz mi gittiniz
c- ) Bir yere gidilecek mi uçağa binilmeli
d- ) Güneş doğdu mu ağaçların tepesi ışıldar

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daha” kelimesi yerine “henüz” kelimesi getirilebilir?
a- ) Öğrenciler daha sınavdan çıkmadı.
b- ) Bu ürünü daha ucuza alamazsın.
c- ) Biraz daha indirim yapamaz mısın?
d- ) Sana daha başka kitaplarda alabilirim.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?
a- ) Nelerle karşılaştığını bir bir anlattı.
b- ) Büyüdüğümde üniversiteye gideceğim.
c- ) Onu son gördüğümde çok şişmanlamıştı.
d- ) Onun bağırmasıyla hepimiz dışarı çıktık.

4. “Başbakanla konuşmak için can atıyordum.” cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) çok korkmak                 
b- ) çok düşünmek
c- ) çok istemek                 
d- ) çok mutlu olmak

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?
a- ) Yeni kravatı da elbisesine uymuştu.
b- ) Bu kamyon yıllardır onun ekmek teknesiydi.                           
c- ) Kitap elimde uyuyakalmışım.
d- ) Bu yol yıllardır toz toprak ile kaplıydı.

6. “Esra ve Melike bugün okula gelmeyecekler mi?” Cümlesindeki “ve” yerine aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde cümle anlamını korur?
a- ) ya da    
b- ) yahut    
c- ) veya   
d- ) ile 

7. “Güzel, yağmur yağıyor.” Cümlesinde hangi kelimenin yerine “eyvah” kelimesi getirilirse ünlem cümlesi olur?
a- ) güzel                                    
b- ) yağmur  
c- ) yağmur yağıyor                   
d- ) yağıyor

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?
a- ) Öğretmenimiz hastalanmış.
b- ) Bugün bomba gibiyim.   
c- ) Arkadaşım çok sevimlidir.
d- ) Kardeşimin dişi çıktı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” anlamı vardır?
a- ) Dinlenmek üzere odasına çekildi.
b- ) Şimdi biraz çay içelim.
c- ) Eskisine göre durumumuz şimdi daha iyi.
d- ) Yağmur yağdığı için içeri girdik.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Soğuktan ellerim dondu.
b- ) Koşmaktan çok yoruldum.
c- ) Uykum gelince yattım.         
d- ) Bugün erken kalktım.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acıma anlamı vardır?
a- ) Minik kuş pencerenin önünde ötüyor.
b- ) Yavrucağız, mahzun mahzun annesini arıyor.
c- ) Sana, bir daha böyle yapma, demedim mi?
d- ) Elindeki yaralar bir türlü iyileşmedi gitti.

 

12. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin gerçekleşme zamanı farklıdır?
a- ) Eli ayağına dolaştı.           
b- ) Eski defterleri kapattı.
c- ) Eline yüzüne bulaştırdı.         
d- ) Etekleri zil çalıyor.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “öznel” bir yargı içerir?
a- ) Televizyon haberlerini izlemek çok zevklidir.    
b- ) İstanbul Marmara Bölgesi’nde bulunur.
c- ) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
d- ) Hava sıcaklığı 20°C’dir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır?
a- ) Rabia çok cici bir kızdı.
b- ) Tekir en sevdiğimiz kediydi.
c- ) Dilimizde cümleye iş, oluş, hareket ve durum anlamı katan sözcüklere fiil denir.
d- ) Günümüzde en ileri teknoloji bilgisayar teknolojisidir.

15. “Doğru” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde terim anlamında kullanılmıştır?
a- ) Eğri oturup doğru konuşmak lazım.
b- ) O doğruluktan hiç şaşmaz biliyor musun?
c- ) Doğruyu söyleyeceğine söz verdi.
d- ) Cetvelle tahtaya doğru parçası çizdi.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarma söz konusudur?
a- ) Ellerinin üşüyeceğini hiç düşünmemişti.
b- ) Bundan böyle işlerini düzenli yapmalısın.
c- ) Sen de mi tatile çıkacaksın?
d- ) Yarın gece ay tutulacakmış.

17.Sevgi kelimesinde hayat veren bir sır var Sevgisiz olan her şeyde mutlaka bir kusur var
Şairin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
a-)Sevgi, insanı hayata bağlayan bir güzelliktir.
b-)   Yaşamın sırrı sevgi sözcüğünde saklıdır.
c-)Sevgisiz olanlara sevgi vermeliyiz.
d-)   Herşeyi ayakta tutan sevgidir.


18.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bıkmak" anlamı vardır?

a-) Onun çalmadığı kapı kalmadı.
b-)Onun yaptıkları canıma yetti artık.
c-)Eve gelen giden belli değil.
d-) Sonunda kapısına kilit vurdu.

19. I. Kişisel çıkar, her dili konuşur, her kılığa girer.
II. İnsanlar çıkar sağlayamadıkları için cimriden nefret ederler.
III.    Çıkar sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayak altına alırsan yükseltir.
IV. Çıkar, gözü en tatlı şekilde kör eden bir araçtır.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir tanım cümlesidir?
a-) I
b-) II

c-) III
d-) IV

20.
I. kesin sonuçlara
II.  denemede yazar
III. değildir
IV.  varmak zorunda
Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmesi için nasıl sıralanması gerekir?
a-) ll-IV-l-lll           
b-) l-ll-lll-IV
c-) ll-lll-IV-l           
d-) ll-l-IV-lll

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER