ANASAYAFA


1.DÖNEM 1.DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ
            

             Aşağıdaki bağlantılardan 8.sınıf 1.dönem 1. değerlendirme sınavı oluşturulabilir, öğrenciler sınava hazırlanabilir.

DEĞERLENDİRME VE ÇALIŞMA KONULARI

1.DÜNYA SAVAŞI
1.DÜNYA SAVAŞININ SEBEPLERİ

1.DÜNYA SAVAŞI
1.DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

ÇALIŞMA TESTİ 1 
ÇALIŞMA TESTİ 2
ÇALIŞMA TESTİ 3
ÇALIŞMA TESTİ 4
ÇALIŞMA TESTİ 5

ÖRNEK DEĞERLENDİRME SINAVI 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların her birinin doğru cevabı 4 puandır.

1 - I.Dünya Savaşı öncesinde “Üçlü İttifak” Devletleri arasında yer alan; savaşın başlamasıyla taraf değiştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya                                     B) Almanya
C) Osmanlı                                   D) Avusturya – Macaristan

2 – Mustafa Kemal’in ; 1923 yılında Hatay için söylediği “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Sözleri 1939 yılında gerçekleşmiştir.
Bu olayda Atatürk’ün hangi özelliği karşımıza çıkmaktadır? 
A) İleri görüşlülüğü                     B) Millet Sevgisi
C) Yurt Sevgisi                            D) İdealistliği

3 – Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Osmanlı toprakları işgale uğrayınca birçok zararlı cemiyet kurulmuştur.
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, Ermeniler tarafından kurulan ve amacı doğuda bir Ermeni devleti kurmak olan cemiyettir?
A)Mavri Mira                        B) Pontus Rum   
C)Hınçak - Taşnak                 D) Etnik – i Eterya

4 – Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir?               
A) Trablusgarp Savaşı                B) Çanakkale Zaferi
C) Kafkasya Cephesi                   D) Kurtuluş Savaşı

5 – Aşağıdakilerden hangisi İttifak  Devletleri arasında yer almaz?
A) Bulgaristan                         B) Almanya
C)Fransa                                 D) Avusturya – Macaristan

6 – Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin taarruz ettiği cepheler bir arada verilmiştir?
A) Çanakkale – Kafkasya          B) Kanal – Kafkasya
C) Kanal – Irak                        D) Çanakkale - Suriye

7 - Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılara verilmesini öneren İngiltere’nin amacı nedir?
A) ABD’nin sempatisini kazanmak                                                                          
B)İzmir’in İtalya gibi güçlü bir devletin eline geçmesini engellemek
C) Fransa’yı konferansta yalnız bırakmak
D)İtalya ile Fransa’yı karşı karşıya getirmek

8. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesinde: “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıktığı takdirde buralar işgal edilecek” denmekteydi. İtilaf Devletleri’nin bu maddedeki amacını aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bölgede bir Ermeni devleti kurulmasını sağlamak
B) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak
C) Rusya’ya yardım götürmek
D) Osmanlı topraklarını bütünüyle işgal etmek

9. I.   Romanya      
II.  Kafkasya   
III.  Çanakkale
Mustafa Kemal Paşa I. Dünya Savaşımda yukarıdaki verilen cephelerden hangilerinde yer almıştır?
A) I ve II                             B) I ve III
C) II ve III                          D) I, II ve III

10.Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.
Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?
A)  Çok yönlülüğünü                  B) İleri görüşlülüğünü    
C)  Mantıklılığını                        D) Eğitimciliğini

11 .”Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.” maddesi ile Kurtuluş Savaşımızın hangi özelliği belirtilmiştir?             
A)Amacı             B)Metodu             C)Gerekçesi           D)Yöntemi

12. Hangisi toplanma şekli bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir?
A)Erzurum Kongresi                      B)Sivas Kongresi 
C) Balıkesir Kongresi                     D)Alaşehir Kongresi

13 - I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika’daki son toprağımız olan Trablusgarp Uşi Antlaşması ile hangi devlete bırakılmıştır?
A) İngiltere                           B) Fransa
C) İtalya                                D) Almanya

 

14 - Atatürk'ün Türk halkı tarafından tanınmasını ve Milli Mücadelenin lideri olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) 31 Mart Olayını bastırması
B) Meclis-i Mebusanı açması
C) Çanakkale Cephesinde başarılı olması
D) Temsil Heyeti'ni oluşturması

15. Amasya Genelgesinde yer alan  “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile ne vurgulanmak istenmiştir?
A) Milli mücadelenin amacı ve yöntemi
B) Milli sınırların varlığı
C) Cumhuriyet yönetiminin gerekliliği
D) Milli bir kongrenin toplanmasının gerekliliği

Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.10 PUAN

Mondros, Sivas, 23 Nisan 1920,Amasya, ,19Mayıs 1919, ,Kanuni Esasi, 29 Ekim 1923,Yunanistan, Arnavutluk, Uşi

  


1…………………………………………………Anlaşması ile Rodos ve On iki Ada geçici olarak İtalya’ya verildi.
2.İstanbul hükümeti ………………………………………………………….Görüşmeleri ile milli mücadeleyi resmen tanımıştır.
3.Türklerin ilk anayasası ………………………………………………………………………….dir
4.Osmanlı’dan ayrılarak bağımsız olan son Balkan devleti ……………………………………………………………tur.
5.Mustafa Kemal,…………………………………………………………’da Samsun’a çıkmış ve milli mücadeleyi başlatmıştır.

Aşağıda boş bırakılan yerlere, milli mücadeleye hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları kronolojik olarak sıralayarak yazınız.(10 puan)

1.Samsun’a çıkış  à2…………………………………………………………………………………à3……………………………………………………………………………………………
à4………………………………………………………………………………………………         à5…………………………………………………………………………………………………
à6………………………………………………………………………………………………         à7.Ankara’ya gelişi

 

Aşağıdaki boş bırakılan yerlere Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheleri sınıflayıp yazınız (10 Puan)


Taarruz (Saldırı) Cepheleri                                                              Savunma Cepheleri
1……………………….                                                                     1………………………………….
2………………………                                                              2..………………………………….
                                                                                                                3…………………………………..
                                                                                                               4…………………………………..

 

I.Osmanlı ordusu dağıtılacaktır.
II. Toros tünelleri, demiryolları, telgraf, telefon gibi haberleşme araçları İtilaf devletlerinde teslim edilecektir.
III.İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit  eden bir durumda o bölgeyi işgal edebilecektir.
Yukarıda Mondros Ateşkes Anlaşmasının bazı maddeleri verilmiştir. Bu maddelerden yola çıkarak Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili neler söyleyebilirsiniz. Aşağıdaki boşluğa yazınız.(10 puan)

 MESAJ
Yandex.Metrica

Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece www.konutestleri.com a aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 48 saat içerisinde siteden kaldırılır. Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten www.konutestleri.com. sorumlu değildir.İLETİŞİM:[email protected] Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.