ANASAYAFA


1.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ
            

               Aşağıdaki bağlantılardan 7.sınıf 1.dönem 2. değerlendirme sınavı oluşturulabilir, öğrenciler sınava hazırlanabilir.

DEĞERLENDİRME VE ÇALIŞMA KONULARI

NÜFUS VE YERLEŞİM
İNSAN HAKLARI
OSMANLI DEVLETİ -1-
OSMANLI DEVLETİ -2-
OSMANLI DEVLETİ -3-
OSMANLI DEVLETİ-4-
OSMANLI DEVLETİ-5-
2.YAZILI DEĞERLENDİRME TESTİ-1-
2.YAZILI DEĞERLENDİRME TESTİ-2-
2.YAZILI DEĞERLENDİRME TESTİ-3-
ÇALIŞMA TESTİ 1
ÇALIŞMA TESTİ 2
ÇALIŞMA TESTİ 3
ÇALIŞMA TESTİ 4
ÇALIŞMA TESTİ 5

ÖRNEK DEĞERLENDİRME SINAVI 


1-Bir ülkede, nüfusun dağılışı; iklim özellikleri, yerşekilleri, yükselti değerleri, tarımsal üretim, ulaşım, sanayi gibi pek çok doğal ve beşeri etkene bağlıdır. Buna göre ülkemizde nüfusun dağılışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nüfus miktarı en fazla olan bölge Marmara’dır.    

B) Nüfus daha çok kıyı bölgelerde toplanmıştır.

C) Doğu Anadolu’da nüfus yoğunluğu fazladır.          

D) Nüfusun dağılışında iklimin etkisi büyüktür.

 

2   – Anadolu’da birçok kervansaray yaptırmışlardır.

       – Venediklilerle ticaret antlaşmaları yapmışlardır.

       – Eşkıya ve korsan saldırılarından zarar gören tüccarların zararlarını ödemişlerdir.

    Türkiye Selçuklu Devleti bu çalışmalarla  aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

     A) Sınırlarını genişletmeyi              B) Ticareti geliştirmeyi

    C) Anadolu’yu Türkleştirmeyi        D) Bizans İmparatorluğu’nu yıkmayı

 

3- İletişimi olumlu etkileyen unsurlardan biri de ben dilinin kullanılmasıdır. Ben dili;

•Kişinin duygu ve düşüncelerinden oluşur.

•Genellikle “ben” ile başlar ve “ben” ile biter.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “ben dili”nin kullanılmasına örnek sayılır?

A)Düşüncelerine değer veriyorum.             B)Bu konuda hata yapmışsın.

C)Hiç düşünceli değilsin.                            D)Bu konuda hatalı olduğunu kabul etmelisin.

 

4- Ata sözlerimiz arasında günlük hayattaki davranışlarımızı ilgilendiren birçok özlü değiş vardır.Örneğin ‘‘Söz gümüş ise sükut altındır.’’ ve  ‘‘İki düşün bir söyle’’  gibi ata sözleri bunlardan bazılarıdır.

       Buna göre, yukarıdaki atasözleri aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak için söylenmiş sözlerdir?

A) Dış görünüşün                        B) Konuşma ve dinlemenin

C) İnsanın davranışlarının           D) İnsanların girişimci özelliklerinin

 

5- “Benim adım Serap.Bundan üç sene öncesine kadar Kars’ta geçimini tarım ile sağlayan bir aileydik.Ben ve ailem geçim sıkıntısı,daha iyi eğitim sağlık hizmetleri alma gibi nedenlerden dolayı İstanbul’a göç ettik.”

Buna göre Serap ve ailesinin aşağıdaki haklarından hangisini kullandığı söylenebilir?

 

A) Düşünce özgürlüğü                      B) Konut dokunulmazlığı

   C) Haber alma özgürlüğü                  D) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

 

6- Yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve imkansızlık sebebiyle bilim adamı, hekim, mühendis vb. gibi vasıflı insanlar daha gelişmiş ülkelere göç ederler.

Bu şekilde yaşanan göç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) İç göç               B) Beyin göçü

  C) Dış göç            D) Bilim adamı yetiştirme programı göçü

 

7- Ülkemizde bazı yerleşim merkezlerinin nüfusları yıldan yıla sürekli artarken,bazılarının nüfusları mevsimlik olarak artmaktadır.Örneğin, Adana’daki Çukurova Yöresi’ndeki nüfus miktarı yaz mevsiminde artış gösterir.

      Buna  göre, Çukurova  Yöresi’nde  yaz  mevsimindeki  nüfus  miktarının artması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

 

 A) Turizm etkinliklerinin artmasına                  B) Yaylacılık faaliyetlerinin artmasına

  C) Sanayi faaliyetlerinin yaygınlaşmasına       D) Tarım alanlarında çalışacak iş gücü  ihtiyacının artmasına

 

8- Ben Selçuklu sultanı Alp Arslan’ım.Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunu yenilgiye uğrattım.Daha sonra komutanlarımı Anadolu’ya gönderdim.Onlara fethettikleri bölgeleri verdim.

Alp Arslan’ın  bu faaliyetlerinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) İslam dünyasında saygınlık kazanması                              

B) Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi

C) Anadolu’da Türk devlet ve beyliklerinin kurulması         

D) Moğolların Anadolu’ya saldırmaları

 

9- Ülkemizde  genellikle  nüfus, sanayinin  yoğun  olduğu, iş  imkânlarının  fazla  olduğu,  iklimin elverişli olduğu ve ulaşımın elverişli olduğu yerlerde yoğundur. Buna göre ülkemizde nüfusun en yoğun olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ege Bölgesi                        B) Marmara Bölgesi        

C) Doğu Anadolu Bölgesi         D) Akdeniz Bölgesi

 

10- Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da bir çok beylik ve devlet kuruldu.Bu beyliklerden biri de İzmir  ve çevresinde kurulan Çaka Beyliği’dir.

     Buna göre Çaka Beyliği’ni diğer Türk beyliklerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) İlk Türk-İslam beyliği olması                              

B) Anadolu’daki siyasi birliği sağlayan ilk devlet olması

C) Tarihteki ilk Türk denizci beyliği olması              

D) Haçlılardan Kudüs’ü geri alması

 

11- Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri’nin sonuçları arasında yer almaz?

A ) Kilise ve Din Adamları’na güvenin artması

B ) Doğu ile Batı arasında kültürel ilişkilerin ve ticaretin başlaması

C ) Akdeniz limanları’nın önem kazanmaya başlaması

D ) Kağıt,Barut ve Pusula gibi önemli teknik buluşların Avrupalılarca öğrenilmesi

 

12- Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiş ve Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümidikalmamıştır?

A)Pasinler     B) Miryokefalon     C) Malazgirt    D) Yassıçemen

 

13- Aşağıdaki hangisi Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler döneminde yaşayan düşünürlerden biri değildir?

A) Mevlana       B) Yunus Emre    C) Hacı Bektaş-ı Veli    D) Hacı Bayram-ı Veli

 

14- Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğru değildir.

 

A)Ülkemizde nüfus sayımlarını TÜİK yapar.

B)Ülkemizde kentlerde yaşayan insan sayısı köylerde yaşayan insan sayısından fazladır.

C)Nüfus sayımlarının yapılış sebebi asker sayısı ve vergi gelirlerini tespit etmektir.

D)Ülkemiz genç nüfuslu bir ülkedir.

 

15- Özgür bir ortamda, düşüncelerin rahatlıkla açıklanabilmesi olarak tanımlanan düşünce özgürlüğü; insanın aklına her geleni söyleyebilmesi anlamına gelmez. Özgürlük aynı zamanda insana sorumlulukta yükler.

Yukarıda verilen bilgilere göre özgürlük hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her insan istediğini ve dilediğini her zaman yapabilir.

B) Özgürlük, düşüncelerin rahatlıkla açıklanabilmesidir

C) Düşünce özgürlüğü özgür bir ortamda gerçekleşebilir.

D) Özgürlüğün insana yüklediği bazı görevler vardır.

Malazgirt-Pasinler-Etkileşim-İletişim-Göç-I.Alaaddin Keykubat -Saltuklular-Germiyanoğulları 

Yukarıda verilen kavramlardan sadece uygun olanları ilgili yerlere yerleştiriniz.

 

16- 1071 yılında yapılan  MALAZGİRT savaşı ile Anadolu Türkleşmeye başlamıştır.

17-     GÖÇ ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle kişi veya toplulukların yer değiştirmesidir.

18-       Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına İLETİŞİM denir.

19-Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devleti SALTUKLULAR  dır.

20- Anadolu Selçuklu Devletinin en parlak dönemi I.ALAADDİN KEYKUBAT zamanıdır.

 


MESAJ
Yandex.Metrica

Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece www.konutestleri.com a aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 48 saat içerisinde siteden kaldırılır. Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten www.konutestleri.com. sorumlu değildir.İLETİŞİM:[email protected] Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.