ANASAYAFA


2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ
            

               Aşağıdaki bağlantılardan 6.sınıf 2.dönem 3. değerlendirme sınavı oluşturulabilir, öğrenciler sınava hazırlanabilir.

DEĞERLENDİRME VE ÇALIŞMA KONULARI

ÇALIŞMA TESTİ 1
ÇALIŞMA TESTİ 2
ÇALIŞMA TESTİ 3
ÇALIŞMA TESTİ 4
ÇALIŞMA TESTİ 5
ÇALIŞMA TESTİ 6

ÖRNEK DEĞERLENDİRME SINAVI 


1-  Bilinen ilk Türk Devleti’dir.
Orta Asya’da kurulmuştur.
Ordu’da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.
Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?

A) Köktürkler                              B) Uygurlar
C) Kutluklar                                D) Hunlar  

2-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed zamanında yapılmış bir savaştır?

A) Sıffın                                    B) Kadisiye
C) Hendek                                 D) Nihavend

3-Türk-İslam Edebiyatı’nın bilinen ilk eseri olan Kutad-gu Bilig aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır?

A) Yusuf Has Hacip
B) Edip Ahmet
C) Kaşgarlı Mahmut
D) Ahmet Yesevi 

4- Karahanlılar Devleti’nin ilk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bumin Kağan
B) Bilge Kül Kadir Han
C) Abdülkerim Satuk Buğra Han
D) Kül Tegin      

5- Gazneliler Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 963-1183 yılları arasında Hindistan, İran ve Afganistan’da egemenlik kurmuş olan bir devlettir.
B) Alp Tekin tarafından kurulan bu devletin en parlak devri, Sultan Mahmut Dönemidir.
C) Anadolu’da Türk birliğini ilk sağlayan devlettir.
D) Sultan Mahmut, Hindistan’a 17 sefer düzenlemiş ve bu seferler sonucunda, bu bölgede İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır.

6- İlk Türk devletlerinde, devlet işleri kurultay adı verilen bir mecliste görüşülür ve karara bağlanılırdı. Kurultaya hükümdar, hükümdarın eşi ve ileri gelen devlet adamları katılırdı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) Halkın yönetime katıldığının
B) Ülke sorunlarına karşı duyarlı olunduğunun
C) Hükümdar eşlerini devlet yönetiminde söz sahibi olduğunun
D) Kurultayın devlet yönetiminde önemli bir konumunun olduğunun

7- Yabancı milletlerle mücadelede yenilen Türkler, özgürlüklerini kaybetmek yerine, yeni bölgelere göç etmeyi tercih etmişlerdir.
Yukarıda verilen bilgilere göre Türkler, aşağıdakilerden hangisine önem vermişlerdir?

A) Ülke sınırlarını genişletmeye
B) Ticari faaliyetlere
C) Askeri mücadelelere
D) Bağımsız yaşamaya

8-Türklerin hakim oldukları bölgelerde değişik dinlere inanan insanlar bir arada, yan yana yaşayabiliyorlardı.
Bu bilgi göz önüne alındığında;
I. Türklerin inanç özgürlüğüne önem verdikleri
II. Hoşgörülü bir yönetim anlayışına sahip oldukları
III. Ulus egemenliğini gerçekleştirdikleri
IV. Toplumun değişik ırk ve dinlerden oluştuğu
Yargılarından hangisine ulaşılmaz?

A) I              B) II          C) III                  D) IV

9- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Orta Asya’da kurulan devletlerden biri değildir?

A) Büyük Hun Devleti
B) Köktürk Devleti
C) Uygur Devleti
D) Karahanlı Devleti

10- Farabi, İbn-i Sina, Biruni ve Harezmî gibi kişilerin özellikleri göz önüne alındığında Türklerin hangi alanda İslam kültür ve uygarlığına önemli hizmetlerde bulundukları söylenebilir?

A) Bilim                         B) Mimari
C) Askerlik                    D) Hukuk

 

  Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise başına (  D  ), yanlış isi (  Y  ) harfi koyunuz.

11- (      ) Tarihte ilk Türk devleti Köktürklerdir.

12- (      ) Dandanakan savaşı Gazneli devleti tarihinde bir dönüm noktasıdır.

13- (       )  Müslümanların Medine’ye hicretinden sonra yaptığı ilk savaş Hendek savaşıdır.

14-(     ) Orta Asya Türk devletlerinde en önemli yönetim organı kurultaydır.

15- (     ) Karahanlılar Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.

        Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

16- “ Türk” adı ilk kez ………………………..yazıtların da kullanılmıştır.

17- ………………………,Atatürk’ün yurt savunmasında en önem verdiği kurumlardan birisidir.

18- Kavimler göçü bir çok tarihçi tarafından ………………………………….başlangıcı kabul edilmektedir.

19- Hz. Muhammed 622 yılında, …….……………….kentinden …………………………..kentine göç etmiştir.

20- Gazneli devleti en parlak dönemini …………………………..döneminde yaşamıştır.

 


MESAJ
Yandex.Metrica

Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece www.konutestleri.com a aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 48 saat içerisinde siteden kaldırılır. Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten www.konutestleri.com. sorumlu değildir.İLETİŞİM:[email protected] Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.