ANASAYFA
 


1.Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya gelen Türk komutanları Anadolu’da ilk Türk devletlerini kurmuşlardır

Bu devletlerin Türk Tarihi’ne yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar                     
B)Bizans’ı ortadan kaldırdılar
C)Haçlılarla Mücadele ettiler           
D)Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular

2.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları’nın eğitimi geliştirmek” için yaptığı çalışmalardan biridir?
A)Köylülere arazi dağıtılması        
B)Medreseler açılması
C)Kervansaraylar yapılması          
D)Tersaneler açılması

3.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan köyden kente göçün nedenlerinden biri değildir?
A) Tarımda makineleşme ile işsizliğin artması
B)Şehirde iş olanaklarının daha fazla olması    
C)Ülke nüfusunun artması                                 
D)Kırsal kesimde eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin yetersiz olması

4.Dinleme ve konuşma becerisine sahip olamayan bir kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisinde sorunlar yaşar?
A)İletişim                                            
B)Zekâ                                         
C)Düşünme                                        
D)Sağlık

5.Yeniçeri Ocağını hangi padişah kurmuştur?
A) Osman Bey                                   
B)Orhan Bey
C) I. Murat                                         
D)I. Mehmet

6.Anadolu’nun kapıları Türkler’e hangi savaşla açılmıştır.
A)Malazgirt Savaşı                            B)Miryakefalon Savaşı
C)Pasinler Savaşı                              
D)Kösedağ Savaşı

7.Bizanslıların ve Avrupalıların Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olduğunu anladıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Malazgirt Savaşı                            B)Miryakefalon Savaşı
C)Pasinler Savaşı                              
D)Kösedağ Savaşı

8.Bizanslıların kışkırtmaları sonucu düzenlenen Haçlı Seferlerinden hangisi amacına ulaşmıştır?
A)I. Haçlı Seferi                                
B) II. Haçlı Seferi
C)III. Haçlı Seferi                             
D) IV. Haçlı Seferi

9.Osmanlı Beyliği kuruluş yıllarında nasıl bir politika izlemiştir?
A)Karamanoğulları ile sık sık mücadele etmiştir.
B)Kayserioğulları ile sık sık mücadele etmiştir.
C)Bizans üzerine seferler düzenlemiştir
D)Candaroğulları ile sık sık mücadele etmiştir.

10.Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşla yıkılma sürecine girmiştir?
A)Malazgirt Savaşı                            B)Miryakefalon Savaşı
C)Pasinler Savaşı                              
D)Kösedağ Savaşı

11.Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin nedenlerinden değildir?
A) Kudüs’ün Müslümanların elinde olması
B)Avrupalıların Doğu ülkelerinin zenginliklerini ele geçirmek istemesi
C) Kluni tarikatının kışkırtmaları
D) Barut, pusula ve matbaanın Avrupalılarca öğrenilmesi

12.          I- Miryokefalon
II- Malazgirt
III- Pasinler
Bu savaşların oluş sırasına göre sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) II-I-III                                            
B) III-II-I            
C) I-III-II                                            
D) I-II-III

13.Söğüt ve çevresinde Osman Bey tarafından kurulan beylik hangisidir?
A) Karesioğulları                                
B) Karamanoğulları
C) Candaroğulları                             
D) Osmanoğulları

14. Balıkesir ve çevresinde kurulan ve Osmanlı Devletine ilk katılan beylik hangisidir?
A) Germiyanoğulları                         
B) Karesioğulları
C) Hamitoğulları                               
D) Menteşeoğulları

15. Türkiye’de ilk yayın yapan televizyon kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)TRT                                                 
B)STAR YV        
C)ATV                                                 
D)SHOW TV

16. İnsanlar bazı özelliklerini seçemez, aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerinden değildir?
A)Yüz(simasını) şeklini                    
B)Eğitim durumunu
C)Anne ve babasını                          
D)Ses rengini

17.Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir?
A)Kent nüfusunu belirlemek                          
B)Nüfusun cinsiyet oranını belirlemek
C)Nüfusun yaş oranını belirlemek
D)Suç işleyenleri tespit etmek

18. Basın ve Yayın kuruluşlarını denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A)RTÜK                               B)TRT                  
C)PTT                                  
D)TEK

19. Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımını hangi padişah yaptırmıştır?
A)II. Mahmur                                    
B)II. Murat
C)II. Abdülhamit                                               D)II. Mehmet

20.Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusu yazın Turizme bağlı olarak artar?
A)Hakkari                                          
B)Kars
C)Mardin                                             D)Antalya

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER