ANASAYFA
 


1- En çok ihraç ettiğimiz ürün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?    
A-Tarım ürünleri                              
B-Hayvansal ürünler                                      
C- Orman ürünleri                            
D-Sanayi ürünleri                                 

2- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sınır komşusu değildir?
A-Bulgaristan          
B-Suriye                
C-Romanya             
D-İran 

3- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış politika anlayışını oluşturan kavramlardan biri değildir?
A-Yayılmacılık        
B-Tam bağımsızlık         
C-Karşılıklılık        
D- Devletlerin eşitliği

4- Büyük Hun Devletine ait destan aşağıdakilerden hangisidir?                          
A- Ergenekon   Destanı           
B- Manas Destanı       
C-Oğuz Kağan Destanı      
D-Gılgamış Destanı    

5- GAP ülkemizin en büyük yatırım projesidir? Aşağıdaki şehirlerden hangisi GAP içerisinde yer almaz?
A) Erzurum                                             
B) Şanlıurfa                            
C) Adıyaman                                         
D) Diyarbakır

6- Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi çevre kirliliğine neden olur?
A) Güneş enerjisi               
B) Petrol                               
C) Rüzgar enerjisi                               
D) Hidroelektrik enerji

7- Aşağıdaki ürünlerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünlerden biri değildir?
A) Fındık                                             
B) Üzüm               
C) Muz                                 
D) Kayısı

8- Olimpiyat oyunlarının ülkemizde yapılması durumunda ülkemize en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farklı kültürler ile tanışmak                         
B) Sporun gelişmesini sağlamak                     
C) Madalya kazanmak                                       
D) Ülkemizin tanıtımını yapmak

9- Aşağıdaki komşu ülkelerden hangisiyle sosyal kültürel ilişkilerimiz diğerlerine göre daha az gelişmiştir?
A) Yunanistan    
B) İran                  
C) Suriye              
D) Azerbaycan

10- Ülkemizin avrupaya açılan en büyük gümrük kapısı aşağıdakilerden hangisidir?           
A) Sarp  
B) İpsala  
C) Habur  
D) Kapıkule                 

11- Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi ülkemizde daha yaygındır?
A-Otomotiv
B-Petro-kimya
C-Gıda
D-Elektrik-eloktronik

12- İhracatımızın en fazla olduğu ülke Almanya’dır.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A-İkliminin farklılığı
B-Nufusunun yoğunluğu
C-Türkiye’ye duyulan sevgi
D-Almanya’da Türk nüfusunun fazlalığı

13- Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir?
A-Gürcistan
B-Azerbeycan
C-Türkmenistan
D-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

14- Ülkemizin Avrupa’ya açılan en önemli sınır kapısı hangisidir?
A-Sarp
B-İpsala
C-Kapıkule
D-Habur

15- Aşağıdaki ekonomik kaynaklardan hangisinde Ülkemizin dışa bağımlılığı daha fazladır?
A-Petrol-doğalgaz
B-Gıda-Tekstil
C-Cam-Çimento 
D-Kağıt-mobilya

16- Aşağıdakilerden hangi  Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlardan biri değildir?
A-UNESCO
B-İLO 
C-TİKA 
D-UNICEF

17- Aşağıdakilerden hangisi askeri amaçla kurulmuş bir savunma örgütüdür?
A-NATO   
B-BM     
C-FAO    
D-WHO

18- Ülkemizin Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak istemesinin en önemli nedeni nedir?
A-Madalya Kazanmak 
B-Ülkemizin tanıtımını yapmak
C-Sporun gelişmesini sağlamak 
D-Farklı kültürlerle tanışmak

19. Türkler ’in ana yurdu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mısır     
B) Mezopotamya        
C) Orta Asya          
D) Anadolu

20.  Orhun  Abideleri arasında aşağıdakilerden hangisi adına bir yazıt dikilmemiştir? 
A) Mete Han      
B)Tonyukuk        
C)Bilge Kağan     
D)Kül Tigin

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER