ANASAYFA
 


1.Aşağıdaki ölçeklerin hangisi ile yapılacak bir dünya haritası daha ayrıntılı olur?
A)1/5000000   
B)1/8000000   
C)1/10000000   
D)1/12000000

2.Aşağıdakilerin hangisi ortaçağı kapsamaktadır?
A)M.Ö.3200-375    
B)1453-1789   
C)375-1453     
D)1789-2008

3.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından değildir?
A)Orta kuşakta yer alır.                                    
B)Ortalama yükseltisi fazladır.
C)Sıcaklık güneyden kuzeye doğru azalır.       
D)Sinop,Antalya kadar sıcak değildir.

4.Ölçeği 1/200000 olan bir haritada iki şehir arası uzaklık 5cm gösterildiğine göre gerçekte bu iki şehir arası uzaklık kaç km’dir?
A)10            
B)5                 
C)2               
D)40

5.“Kibele’’ tanrıçasına inanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sümerler          
B)Urartular         
C)Frigler           
D)İyonlar

6 ) Hititlerin soylulardan oluşan meclisine ne ad verilir?
A)Tiran                
B)Kibele                  
C)Pankuş                   
D)Tuareg

7 ) Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir Rize il haritası, kâğıt üzerinde daha fazla yer kaplar?
A)1/10.000          
B)1/25.000               
C)1/ 50.000               
D)1/100.000

8 ) İlk kütüphanecilik ve arşivcilik faaliyetini başlatan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Babiller           
B)Sümerler               
C)Urartular                
D)Asurlar

9 ) Dünyada bilinen ilk yazıyı bulan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Lidyalılar        
B)Babiller                  
C)Sümerler                
D)Frigler

10 ) Aşağıdaki illerimizin hangisinde yıllık yağış miktarı daha azdır?
A) Amasya         
B)Konya                    
C)Antalya                  
D)İstanbul

11. Aşağıdakilerden hangisi Paralellerin özelliklerinden değildir?
A) 180 tane paralel dairesi vardır                                             
B) Bütün paralellerin boyları birbirlerine eşittir
C) Başlangıç paraleli Ekvatordur                                              
D) 90 derece paralelleri kutup noktalarıdır

12. 8° batı meridyeni ile 12° doğu meridyeni arasında kaç dakikalık süre farkı vardır
A) 16 dakika                     
B) 32 dakika                      
C) 56 dakika                       
D) 80 dakika            

13. “Bu yıl yağışlar az olduğu için bazı şehirlerimizde su sıkıntısı meydana gelmiştir. Bu şehirlerde yaşayanlar susuzluktan dolayı oldukça sıkıntı çekerken, hazır su satıcıları bol bol su sattıkları için bu durumdan oldukça memnun kalmışlardır”
Yukarıdaki parçadan çıkartılacak en doğru sonuç nedir?
A) Olaylar herkesi aynı oranda etkiler                                      
B) Bir olayın tek bir sonucu vardır                                                               
C) Aynı olay farklı durumlardaki kişileri farklı etkiler           
D) Bazı olayların sonuçları bazı kişileri kötü yönde etkiler

14. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden birisi değildir?
A) Bu haritalarda çok geniş alanlar gösterilir                                
B) Ölçek paydaları küçüktür
C) Küçültme oranları azdır                                                           
D) Ayrıntıyı gösterme güçleri yüksektir

15. “İzmir’de yaşayan Gökhan bir hafta sonu Antalya’ya teyzesini ziyarete giymiştir. Gökhan İzmir ile Antalyanın aynı bitki örtüsüne sahip olduğunu görmüştür”
Yukarıdaki bilgilere dayanılarak bu iki yerin hangi özelliklerinin aynı olduğu söylenebilir?
A) Bölgeleri aynıdır                        
B) Paralelleri aynıdır                      
C) Nüfusları aynıdır                   
D) İklimleri aynıdır

11. Prof. Dr. Halil İnalcık hangi alanda eserler vermiştir?
A)Resim 
B)Arkeoloji 
C)Hitit Tarihi 
D)Osmanlı Tarihi
17. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştı?
A) Lidyalılar                            
B) Hititler                                  
C) Sümerler                               
D) Frigler   

18. Aşağıdaki terimlerden hangisi Hititlerle ilgilidir
A) Midas                               
B) Tavananna                            
C) Kral yolu                                  
D) Tapades          

19. Tarik öncesindeki ve ilk çağlardaki insanlar yerleşim yeri seçerken aşağıdakilerden hangisine en az dikkat etmişlerdir?
A) Tarihi eserlerin varlığına         
B) Su kaynaklarına            
C) İklimin uygunluğuna       
D) Otlak ve av hayvanlarının durumuna

20. Kadeş antlaşmasının önemi nedir?
A) Hititlilerle Mısırlılar arasında yapılması                              
B) Yıllar süren bir savaşı durdurması
C) Tarihteki ilk yazılı antlaşma olması                                     
D) Bu antlaşma ile Suriye topraklarının iki ülke arasında paylaşılması1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER