ANASAYFA
 


1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırma yapmak isteyen Ali'nin takip edeceği aşamalardan biri değildir?
A) Araştırılacak konunun belirlenmesi
B) Belgelerden oluşan verilerin toplanması
C) Rapor yazılması
D) Yapılan araştırmanın reklamının yapılması

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bilimsel verilere dayanılarak kanıtlanabilir?
A) En güzel renk pembedir.
B) Kitap okumak futbol oynamaktan daha zevklidir.
C) Mevsimlerin en güzeli ilkbahardır.
D) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir.

3. "Ülkemizde incir en fazla Ege Bölgemizde yetiştirilmektedir" diyen bir kişi bu görüşünü aşağıdakilerden hangisiyle açıklarsa bilimsel temellere dayanmış olur?
A) Bölgede temel geçim kaynağının tarım olduğunu söylerse
B) incirin ihraç edilen tarım ürünleri arasında yer aldığını söylerse
C) Ekonomik kazanç bakımından iyi gelir getiren bir meyve olduğunu söylerse
D) 2005 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye incirinin %71 'nin Ege Bölgesi’nde yetiştirildiğini söylerse

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu'nun açılış amaçları arasında yer almaz?
A) Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak
B) Türk dilini geliştirmek
C) Türk dilindeki yabancı kelimeleri fazlalaştırmak
D) Türkçenin zenginliğini ortaya koymak

5.         I. Kesin olarak doğrudur.
II. Kişiden kişiye değişir.
III. Bilimsel olarak kanıtlanabilir.
Yukarıdaki özeliklerden hangileri “Olgu”nun özelliklerindendir?
A) Yalnız I                              
B) Yalnız II
C) I  ve II                                           
D) I ve III

6-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amacı ile ilgilidir?
A)Türk tarihini araştırmak.
B)Türk dilini diğer yabancı dillerin etkisinden korumak.
C)Yeni bir tarih tezi ileri sürmek.
D)Türk eğitim sistemini yenilemek.

7-Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sosyal bilimlerin gelişmesi için kurulmasına öncülük ettiği kurumlardan biri değildir.?
A)Türk Dil Kurumu
B)Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
C)Gazi Üniversitesi
D)TRT
8.Aşağıdaki il merkezlerinden hangisinde Akdeniz iklimi görülmez.
A)Konya      
B)Mersin       
C)İzmir        
D)Denizli

9.Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Atatürk’ün kurduğu kurumlar arasında değildir?
A)Türk Tarih Kurumu      
B) Türk Dil Kurumu   
C)TRT   
D) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
10.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından değildir?
A)Konuyu belirleme        
B)Kaynak Tarama   
C)Bilgi Çalma   
D)Dipnot yazma

11-      Aşağıdaki yargılardan hangisi bir olgudur?
A)        Mardin Türkiye’nin en güzel şehridir.
B)        İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.
C)        En güzel mevsim yazdır.
D)        Türkiye’nin başkenti Konya’dır.

12-      Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Türk tarihinin incelenmesi ve araştırılmasına verdiği önemin
neticesinde kurulmuştur?
A)        Türk Dil Kurumu
B)        Türkiye Ziraat Bankası
C)        Türk Tarih Kurumu
D)        Maden Tetkik Arama Enstitüsü

13-      1/700.000 ölçekli bir haritada, 1 cm’lik bir uzunluk gerçekte kaç kilometreyi gösterir?
A) 30 Km    
B) 7 Km     
C) 14 Km       
D) 70 Km

14-      Sosyal bilgiler dersi eğitim müfredatında önemli bir yere sahiptir. Bu dersin konuları arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)        Demokrasinin gelişim süreci
B)        Türklerin kültürleri ve dünya uygarlığına etkisi
C)        Dünyadaki göçler ve sebepleri
D)        Atomun yapısı

15-      Meydana gelen bir gelişme, felaket ve olay bir bölgede yaşayan insanları etkileyebileceği gibi
tüm dünyayı da etkileyebilir. Aşağıdakilerden hangisi buna bir örnek değildir?
A)        Küresel ısınmanın artması
B)        Irak’taki karışıklığın belirginsizliği
C)        Afrika’daki açlığın büyümesi
D)        Japonya’da yaşanan depremler.

16.       Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Dil Tarih-Coğrafya fakültesinin açılması
B) Türk Tarih Kurumunun kurulması
C) Yüksek Öğrenim Kurumunun açılması
D) Türk dil kurumunun kurulması

17.       Aşağıdakilerden hangisi görüşün özelliklerinden biridir?
A) Kesin olarak doğrudur                   
B) Kişiden kişiye farklılık gösterir
C) Herkes tarafından kabul edilir         
D) Zaman geçse de değişmez

18.       “Bizim ulusumuz derin bir geçmişe sahiptir diyen” Atatürk bu geçmişin araştırılması için aşağıdaki kurumlardan hangisini kurmuştur?
A) Türk Dil Kurumu               
B) Anadolu Ajansı
C) İstanbul Üniversitesi                       
D) Türk Tarih Kurumu

19.       Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.    
B) Ekvatoru dik keserler.
C) Doğu yarımkürede 180 meridyen bulunur
D) Başlangıç noktası ekvatordur.      

20.       Paralel daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Sıfır paraleli Ekvatordur  
B) 360 tanedir  
C) Kutuplarda nokta halindedir 
D) İki paralel arası 111 km’dir1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER