ANASAYFA
 


1.Bir yerin enlem ve boylamlar yardımıyla belirtilen konumuna ne ad verilir?
A)Özel konum                  
B)Paralel                          
C)Meridyen                
D)Matematik konum

2.Yeryüzündeki büyük  kara parçalarına  ne denir?
A)Boylam                         
B)Tepe                                
C)Kıta                 
D)Ada

3.Dünya üzerinde başlangıç meridyeni hangi ülkeden geçer ?
A)Türkiye                                  
B)İngiltere                              
C)Amerika                       
D)Hiçbiri

4.Türkiye Dünya üzerinde hangi enlem ve boylamlar arasında yer alır?
A)36-42KP
26-46 DM                                                                     
B)36-43 KP
26-45 DM                              
C)36-42 KP
26-45 DM                   
D)35-42 KP
26-45 DM
5.Okyanusların en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hint Okyanusu                     
B)Atlas Okyanusu               
C)Pasifik Okyanusu           
D)Hiçbiri

6.Yeryüzündeki bir nokta için öğle vakti,o noktanın Güneş’in tam önüne geldiği andır.Bu anda o boylam üzerinde bulunan Yerler için saat 12 00  olarak  kabul edilir.Böylece ortaya çıkan saat ayarlamasına ne ad verilir?
A)Ulusal Saat               
B)Yerel Saat                   
C)Merkezi Saat                 
D)Uluslararası Saat

7.Yeni kurulan bir fabrika bir yerleşim yerinin hangi özelliğini etkilemez?

A)Ekonomisini                           

B)Yollarını                            

C)Nüfusunu               

D)Öğle Vaktini

 

8.Bilimsel bir araştırma için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?

A)Konunun belirlenmesi         

B)Konuya ilişkin hipotezler      

C)Dipnotlar           

D)Kendi anılarımız

9.Bilimsel araştırmalarda kullandığımız kaynakları belirtmez isek araştırmamız nasıl olur?

A)Başarılı                      

B)Sade                                   

C)Başarlı                              

D)Çalıntı

 

10Bilimsel bir araştırma da kullandığımız kaynakları ne ile gösteririz ?

A)İçerik                         
B)Dipnot                     
C)Hipotez          
D)Önsöz

11.Bir noktanın Dünya üzerinde hangi kıt’ada yer aldığı, komşu ülkeler,çevresinde bulunan denizlere göre olan konumuna ne denir?
A)Özel Konum              
B)Matematik Konum          
C)Uluslar arası Konum         
D)Ulusal Konum

12.Doğruluğu bazı kimseler tarafından kabul edilen ve anılara ve tecrübelere dayanan kişisel bilgiye ne denir ?
A)Olgu                                    
B)Görüş                                    
C)Bilimsel Veri                   
D)Hiçbiri

13.Doğruluğu deneylere dayanan bilgiye ne ad verilir?
A)Olgu                                    
B)Görüş                                    
C)Sezgi                              
D)Hiçbiri

14.’Atın dört ayağı vardır’ cümlesi nasıl bir cümledir ?
A )Olgu                                    
B)Görüş                                    
C)Sezgi                              
D)Hiçbiri

15.Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihte yazıdan önceki dönemler  hakkında daha çok bilgi verir ?
A)Diplomasi                            
B)Arkeoloji                              
C)Filoloji                    
D)Sümeroloji

16.Prof. Dr. Halil İnalcık hangi alanda eserler vermiştir?
A)Resim                          
B)Arkeoloji                                        
C)Hitit Tarihi       
D)Osmanlı Tarihi

17.Atatürk Türk Tarihini araştırmak ve geliştirmek amacıyla ne yapmıştır ?
A)Türk Dil Kurumu         
B)İş Bankası                                
C)İrade-i Milliye                       
D)Türk Tarih Kurumu

18.Yeryüzünde kaç kıta vardır?
A)5                           
B)6                                         
C)4                                                
D)7

19.Türk Tarih Kurumunun yayınlamış olduğu derginin adı………….…………….dir.Boşluğa hangisi gelmelidir?
A)Tarihimiz                            
B)Anadolu                                    
C)Belleten              
D)Nasrettin

20.En önemli temel hakkımız hangisidir?
A)Basın Özgürlüğü              
B)Sağlık                                         
C)Eğitim                  
D)Yaşama1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER