ANASAYFA
 


1-Ülkemizin bulunduğu yerin paralel ve meridyen değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 36-42 kuzey paralelelleri                
   26-45 doğu meridyenleri  
B) 26-36 doğu meridyenleri
    36-42 kuzey paralelleri
C) 26-42 kuzey paralelelleri                 
   36-42 doğu meridyenleri  
D) 42-45 doğu meridyenleri             
    26-45 kuzey paralelleri

2-Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?
A) Sorunlarımın çözümü için sürekli başkalarından yardım beklerim.
B) Sorunlarımı, haklarımı dikkate alarak çözerim.
C) Sorunlarımı çözerken hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmasını savunurum.
D) Sorunlarıma çözüm önerileri ararken başkalarının hak ve özgürlüklerini çiğnemem.

3-Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için bazı kurum ve kuruluşların açılmasına destek olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez?
A) Dil ve tarih-coğrafya fakültesi                        
B) Türk Dil Kurumu
C) Ziraat Bankası                                                  
D) Türk tarih Kurumu

4-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir?
A) Demokratik değerleri benimsetmek
B) Topluma uyum sağlatmak
C) Bilgi birikimini yaşama geçirmek, donanımlar kazandırmak
D) Her bireye istediği mesleği kazandırmak

5-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz?
A) Arkeoloji           
B) Coğrafya                
C) Biyoloji             
D) Tarih

6-Aşağıdakilerden hangisinin çevre kirliliğine neden olduğu söylenemez?
A) Plansız şehirleşme     
B) Ormanlar          
C) Fabrikalar          
D) Konutlar

7-Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarını bilen bir Türk vatandaşının yapacağı faaliyetlerden biri değildir?
A) Vergi Vermek                                           
B) Askerlik yapmak
C) Faturalarının gününü geciktirmek            
D) Seçme ve seçilme hakkını kullanmak

8-Aşağıdakilerden hangisi daha su kirliliğinin nedenlerinden biri değildir?
A) Yağışlar      
B) Sanayileşme        
C) Tarım ilaçları         
D) Kimyasal gübreler
9. İlk anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
A)  1923   
B)  1925   
C)  1920   
D)  1921

10. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık ödevleri arasında değildir?
A)  Askerlik yapmak
B)  Vergi vermek
C)  Kanunlara uymak
D)  Derslerde başarılı olmak

11. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?
A)  Türk Tarih Kurumu        
C)  Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
B)  Türk Dil Kurumu          
D)  İş Bankasının kurulması

12. Bilimsel araştırmanın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Konuyu belirlemek        
B)  Araştırılacak yeri belirlemek
C)  Varsayımları belirlemek
D)  Dipnotları göstermek

13. Kişinin kendi fikirlerini içeren ve kişiden kişiye değişen cümlelere ne cümlesi denir?
A)  Kavram  
B)  Görüş   
C)  Olgu   
D)  Genelleme

14.Dünyamızın kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine özgün şekline ne ad verilir?
A)  Daire   
B)  Elips   
C)  Geoid  
D)  Eksen

15- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A)  Dil Tarih-Coğrafya fakültesinin açılması
B)  Türk Tarih Kurumunun kurulması
C)  Yüksek Öğrenim Kurumunun açılması
D)  Türk dil kurumunun kurulması

16- Aşağıdakilerden hangisi görüşün özelliklerinden biridir?
A)  Kesin olarak doğrudur             
B)  Kişiden kişiye farklılık gösterir
C)  Herkes tarafından kabul edilir   
D)  Zaman geçse de değişmez

17- “Bizim ulusumuz derin bir geçmişe sahiptir diyen” Atatürk bu geçmişin araştırılması için aşağıdaki kurumlardan hangisini kurmuştur?
A)  Türk Dil Kurumu                     
B)  Anadolu Ajansı
C)  İstanbul Üniversitesi                
D)  Türk Tarih Kurumu

18- Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.    
B)  Ekvatoru dik keserler.
C)  Doğu yarımkürede 180 meridyen bulunur                     
D)  Başlangıç noktası ekvatordur.         
19- Paralel daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)  Sıfır paraleli Ekvatordur   
B)  360 tanedir   
C)  Kutuplarda nokta halindedir 
D)  İki paralel arası 111 km’dir
20- Aşağıdaki kavramlardan hangisi bilimsel çalışmalarla ilgili olamaz?
A)  Kopya 
B)  Kaynakça        
C)  Dipnot 
D)  Katolog taraması1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER