ANASAYFA
 


1.Seçme ve seçilme hakkımızın bize yüklediği sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?
a) Seçimlerde oy kullanmak
b) Bilgimizi ve görgümüzü artırmak
c) İşimizi zamanında yapmak
d) Çevremizle sağlıklı iletişim kurmak

2. Aşağıdakilerden hangisi, toplumdaki diğer insanlarla yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunan bireylerden beklenen bir davranış değildir?
a) Yapılması gereken bir işi söylenmeden yapması
b) Herkes için iyi olanı istemesi
c) Çevresindeki insanların sorunlarına ilgisiz kalması
d) İhtiyacı olanlara yardımcı olması

3.  lköğretim 5. sınıfta okuyan Ayşe,  okulun tiyatro kulübüne oyuncu olarak   katılıyor. Hafta sonları da mahallelerindeki basketbol oyun sahasında anne, baba ve kardeşiyle birlikte basketbol oynuyor.
Yukarıdaki açıklamada Ayşe’nin aşağıda verilen gruplardan hangisine katıldığı belirtilmemiştir?
a) Okul                     
b) Mahalle arkadaşlığı
c) Aile                       
d) Okul tiyatro kulübü

 4. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biridir?
a) Devlet daireleri    
b) Belediyeler
c) Dispanserler        
d) Dernekler

5.Doğal güzelliklerimizden olan Peri Bacaları hangi bölgemizdedir?
a) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
b) Doğu Anadolu Bölgesi
c) İç Anadolu Bölgesi
d) Doğu Karadeniz Bölgesi

6. Buluş yapılmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi olmuştur?
a) Teknolojik gelişmeler                                
b) Ulaşımda zorluk çekilmesi
c) İnsanların ihtiyaçları                                  
d) Ticaretin oluşması

7.Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?
a)AKUT          
b)LÖSEV             
c)JANDARMA               
d)AÇEV

8.Aşağıdaki kurumlardan hangisi ülkemizin güvenliği için çalışmaktadır?
a) Kızılay                       
b) Türk Silahlı Kuvvetleri
c) AKUT                        
d) Türk Hava Yolları

 9.Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda görülen doğal çevre ile ilgili sorunlardan değildir?
a) Kuşların neslinin tükenmesi
b) Çevre kirliliğinin artması
c) Ormanların azalması.
d) Hastalar için kan ihtiyacının artması.

10. “Her icat edilen şey, devamında gelişmelere neden olmuştur.”  Buna göre tekerleğin icadı daha çok hangi alandaki teknolojik gelişmeleri hızlandırmıştır?
a)Sağlık                           
b)Bilgisayar           
c)Ulaşım                           
d)Haberleşme

11. 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesini benimsedi.
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu ilke doğrultusunda yapılmıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
c) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
d) Medreselerin kapatılması

 12. Aşağıdaki yerlerden hangisi nüfus bakımından daha tenhadır?
a) Sulama imkanlarının çok olduğu bir alan
b) Ticaretin geliştiği bir yer
c) Yükseltinin fazla olduğu bir yer
d) Tarım imkanları fazla olan bir yer

13. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerinden biridir?
a)Vergileri toplamak
b)Sağlık kuruluşları inşa etmek
c)Ülkemizi iç ve dış tehditlere karşı korumak
d)Bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele etmek

14.Kazanç amacıyla her türlü mal ve hizmetin alınıp satılmasına ne denir?
a)Tarım                                   
b)Ticaret 
c)Hayvancılık                          
d)Madencilik            

 
15. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir?
a) Öğretmenleri atamak
b) Eğitim ve öğretim yasalarını uygulamak
c) Okulların eksiklerini tamamlamak
d) Öğrencileri inceleme gezilerine götürmek

16.   I- Öğretim programlarını ve hizmetlerini
planlayıp yürütmek
       II- Ceza ve tutukevlerinin sorunlarını çözümlemek
       III- Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek
       IV- Tarihî ve kültürel varlıkları korumak
Yukarıda verilen faaliyetlerden hangisi Adalet
Bakanlığının görev alanı ile ilgilidir?
a) Yalnız II                            
b) I – III
c) Yalnız IV                           
d) I – II – III

17.Atatürk ilkelerinden hangisi devlet yönetiminde millî egemenliği esas almıştır?
a) İnkılâpçılık                       
b) Devletçilik
c) Cumhuriyetçilik                
d) Lâiklik                   

 18. Atatürk’ün; “Bizim düşüncemizde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor, kısacası herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, çıkar ve hürriyeti eşittir.” Sözüaşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisiyleilişkilendirilebilir?
a) Halkçılık                          
b) Devletçilik
c) Cumhuriyetçilik                
d) Milliyetçilik

19. Aşağıdakilerden hangisinin hizmet alanı diğerlerinden farklıdır?
a)Türk Böbrek Vakfı                 
b)Lösev          
c)Mehmetçik Vakfı           
d)Sigarayla Savaşanlar Derneği

20. Aşağıdakilerden hangisi yasalarımıza göre yapmak zorunda olduğumuz bir durum değildir?
a)Trafiğe çıkarken emniyet kemeri takılması
b)Alışverişlerimizden sonra fiş fatura alınması
c)Toplu taşıma araçlarında büyüklere yer verilmesi
d)Tüm çocukların ilköğretime gönderilmesinin zorunlu olması


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER