ANASAYFA
 


1. Halkın seçimle iş başına getirdiği devlet görevlileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?     
A) Milletvekili               
B) Muhtar                 
C) Kaymakam               
D) Belediye Başkanı
                                                                         
2.  Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biridir?
A) Yasalar            
B) Gelenekler                   
C) Görenekler                  
D) Ahlak kuralları
                                                                                                             
3.Aşağıdakilerden hangisi egemenlik sembollerinden biri değildir?
 A) Anayasa               
B) Bayrak                       
C) Milli Marş               
D) Aile

4.Demokratik bir ülkenin yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Yöneticiler halk tarafından seçilir. 
B) Seçilen yönetici her istediğini yapma yetkisine sahiptir.
C) Ülke yasalara göre idare edilir.
D) Yasaları, halkın seçtiği kişilerden oluşan meclis yapar.

5.  Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un getirdiği yeniliklerden biri değildir?
A) Resmi nikâh usulü getirildi.                   
B) Mirasta kadın-erkek eşitliği getirildi.
C) Saltanat kaldırıldı.                                
D) Aile hayatı yeniden düzenlendi.

 6. Aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme organlarından biri değildir?
A) Cumhurbaşkanı      
B) TBMM            
C) Bakanlar kurulu       
D) Valilik

  7. Aşağıdakilerden hangisi, gönüllü insanlar tarafından oluşturulmuş bir sosyal örgüttür?
 A) Valilik        
B) Milli Eğitim Müdürlüğü         
C) Nüfus Müdürlüğü                
D) ÇEVKO Vakfı

8. Şu anda ülkemizde hangi anayasa yürürlüktedir?     
A) 1982 Anayasası          
B) 1961Anayasası       
C) 1924 Anayasası        
D) 1921 Anayasası

9. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanına ait bir özellik değildir?   
A) Kararlılık          
B) Sabırsızlık              
C) Yaratıcılık               
D) Gözlemcilik

10. Araştırmalarımızda niçin kaynak göstermeliyiz?
A) Reklam yapmak için
B) Hangi kaynaktan yararlandığımızı unutmamak için         
C) Eseri hazırlayanların emeğine saygı duyduğumuz için
D) Araştırmalarımızın daha iyi olması için

11. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?
A) Odalar          
B) Sendikalar              
C) Dernekler                
D) Milli Eğitim Müdürlüğü

12.  Ülkemizde yasama görevini millet adına hangi kurum yapar?
A) TBMM                  
B) Cumhurbaşkanı             
C) Başbakan              
D) Mahkemeler

13.  Ülkemizde yargı görevini devlet adına aşağıdakilerden hangisi yürütür?
A) Bakanlar Kurulu         
B) TBMM           
C)  Cumhurbaşkanı          
D) Bağımsız Mahkemeler

14.

A) Muhtarlıklar            
B)  İl Özel İdareleri              
C) Kaymakamlık                  
D)  Belediyeler

15.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)  Vatan---Bir milletin egemen olduğu toprak parçası.    
B)  Başkent- Bir ülkenin yönetim merkezi şehir.
C)  Vali-----İlde halkın oyları ile seçilen en büyük amir.      
D)  Kaymakam-Merkezi yönetimin ilçedeki en büyük temsilcisi

16. Türkiye’de huzur ve güvenliğin sağlanması hangi bakanlığın görevidir?
A) Milli Eğitim Bakanlığı      
B) Sağlık Bakanlığı       
C)  İç İşleri Bakanlığı      
D) Maliye Bakanlığı

17. Aşağıdakilerden hangisi doğrudu?
A) Çalışmalarımızın sonuna, yararlandığımız kaynağın ismini, yazarını ve yayın evini yazmamız gerekir.
B)  Telefonu, 1876 yılında Thomas Edison icat etmiştir.
C)  İnternetten, sadece oyun oynamak için yararlanırız.
D)  Vali ilçede, kaymakam ise ilde görev yapar.

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)  Bir ülkenin parası o ülkenin bağımsızlık sembollerinden biridir.
B)  Köy halkının bir işi birlikte yapmasına imece denir.
C)  Belediyeler sivil toplum kuruluşlarındandır.
D)  İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif ERSOY’dur

19. "Benim yaşadığım yerde yazlar uzun ve sıcaktır. Kışlar ise kısa ve ılık geçer. Yıl boyunca kar yağmaz." diyen bir öğrenci hangi bölgemizde yaşıyor olabilir?
A. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B. Doğu Anadolu Bölgesi
C. iç Anadolu Bölgesi
D. Akdeniz Bölgesi

20. Bir bölgede tarım ve sanayi gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?
A. insan gücü
B. Para
C. Zengin maden yatakları
D. Doğal güzellikler


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER