ANASAYFA
 


1. Toplumsal yaşantımızdaki hak ve görevlerimiz aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir ?
A. İnsan gücü
B. Ekonomik güç
C. yasalar
D. Askeri güç

2. Semtinizdeki sokakların temizliğinden ve yol yapımından sorumlu olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir ?
A. kaymakamlık
B. valilik
C. emniyet
D. belediye

3. Ülkemizin iç güvenliğini sağlamakla görevli merkezi kuruluş aşağıdakilerden hangisidir ?
A. İç İşleri Bakanlığı
B. Adalet Bakanlığı
C. Dış İşleri Bakanlığı
D. Milli Eğitim Bakanlığı

4. Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerinden biridir ?
A. okul
B. bayrak
C. cami
D. dil

5. Volkan , sınıfta yapılan oylama sonucunda sınıf başkanlığına seçilmiştir. Volkan, bu seçim sonucundan sonra aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir ?
A. öğretmenini
B. okul yönetimini
C. sınıftaki tüm arkadaşlarını
D. kendisine oy veren arkadaşlarını

6. Demokratik yönetim birimleri yetkilerini kimden alır ?
A. seçilenlerden
B. seçenlerden
C. hükümetten
D. Devletten

7. İstiklal Marşı’mızın, milli bayramlarımızın ve bayrağımızın ülkemizde devamlılığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır ?
A. askeri güce
B. meclise
C. yasalara
D. ulusal egemenliğe ve bağımsızlığa

8. Ülkemizde korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk yaşlı vb. kişilere yardım etmek amacıyla kurulmuş olan kurum aşağıdakilerden hangisidir ?
A. Doğal hayatı Koruma Derneği
B. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
C. Sosyal Sigortalar Kurumu
D. Eğitim Gönüllüleri Vakfı

9. Yurt içinde ve yurt dışında, savaşta ve barışta felakete uğrayanların her türlü sağlık ve sosyal yardım hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir ?
A. Türkiye Kızılay Derneği
B. Eğitim Gönüllüleri Vakfı
C. Sivil Savunma Günü
D. Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu

10. “Ali, maddi imkansızlıklar yüzünden okulunu bırakmak zorunda kalmıştır”.Ali ile ilgilenecek sivil toplum kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A. Doğal Hayatı Koruma Derneği
B. TEMA
C. Eğitim Gönüllüleri Derneği
D. Çevre Koruma Vakfı

11. “Ülkemizde çay üretiminde Rize, elma üretiminde Amasya, karpuz üretiminde Diyarbakır, kayısı üretiminde Malatya, incir üretiminde Aydın, muz üretiminde Anamur en büyük paya sahiptir.” Bu durumun sebebi nedir?
A. İnsanlar bu meyveleri sevdikleri için
B. Alışkanlık
C. Buraların iklimi uygun olduğu için
D. Ulaşım

12. “Ufuk, halk otobüsüne binerken sıraya girmemiş, sırada bekleyenlerin arasından geçerek otobüse en önce binip oturmuştur.” Bu durumda Ufuk hangisiyle karşılaşır?
A. Trafik cezası alır.
B. Para cezası alır.
C. Toplum tarafından kınanır.
D. Okul müdürü tarafından cezalandırılır

13. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra ülkemizde çok sayıda önemli yenilik yapılmıştır.
Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin,Atatürk’ün laiklik ilkesi ile ilgili olduğu söylenebilir?
A. Miladi takvimin kabulü
B. Halifeliğin kaldırılması
C. Türk Dil Kurumu’nun açılması
D. Latin harflerinin kabulü

14. Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçilerek görev başına gelir ?
A. Vali
B. Belediye Başkanı
C. Milli Eğitim Müdürü
D. Kaymakam

15. Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz?
A. Türkiye devleti, bir cumhuriyettir.
B. Türk devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
C. Millî marşımız “İstiklâl Marşı”dır.
D. Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir

16. Yasalara uymayan ve toplum içinde huzuru bozan kişilerin çeşitli şekillerde cezalandırılması gerekir. Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı cezalandırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A. Başbakan
B. Mahkemeler
C. Valiler
D. Milletvekilleri

17. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaç için kullanılır?
A. Televizyon
B.Bilgisayar
C. Telefon
D. Motorsiklet

18. Ağrı Dağı aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinde yer almaktadır?
A. Ege Bölgesi
B. Doğu Anadolu Bölgesi
C. Akdeniz Bölgesi
D. iç Anadolu Bölgesi

19. "Benim yaşadığım yerde yazlar uzun ve sıcaktır. Kışlar ise kısa ve ılık geçer. Yıl boyunca kar yağmaz." diyen bir öğrenci hangi bölgemizde yaşıyor olabilir?
A. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B. Doğu Anadolu Bölgesi
C. iç Anadolu Bölgesi
D. Akdeniz Bölgesi

20. Bir bölgede tarım ve sanayi gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?
A. insan gücü
B. Para
C. Zengin maden yatakları
D. Doğal güzellikler


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER