ANASAYFA
 


1. Bir ürünün üretiminden, tüketiciye ulaşmasına kadar olan ilişkiler bütününe ekonomik faaliyet denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir
ekonomik faaliyettir?
A. Okuma yazma kurslarının düzenlenmesi
B. Buğdayın un yapılarak marketlerde satılması
C. Geleneklerin yaşatılması
D. Tüketicilerin korunması

2. Ülkemizde sanayi kuruluşlarının en yoğun olduğu, ticari faaliyetlerinin en fazla yapıldığı, eğitim imkânlarının en çok olduğu yer İstanbul'dur. Bu durum İstanbul'da aşağıdakilerden hangisini artırmamıştır?
A. Konut sayısını
B. Nüfusu
C. Tarım alanlarını
D. Ulaşım sorunlarını

3. Halkın büyük çoğunluğunun tarımla uğraştığı bir bölgede aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha yaygın olması beklenir?
A. Tamircilik
B. Şoförlük
C. Çiftçilik
D. Marangozluk

4. Bir yerde üretilen tarım ürünleri o bölgedeki sanayi kuruluşlarını etkiler. Çukurova yöresinde çok sayıda tekstil fabrikası bulunmaktadır. Bu durum Çukurova da hangi tarım ürünün yetiştirildiğini gösterir?
A. Ayçiçeği
B. Yer fıstığı
C. Pamuk
D. Buğday

5. Aşağıdaki mesleklerden hangisi daha çok sanayi kentlerinde yaygındır?

A. Çobanlık
B. Balıkçılık
C. Marangozluk
D. Mühendislik

6. Aşağıdaki ürünlerden hangileri özellikle yağışlı ve ılıman iklime sahip bölgelerde yetişmektedir?
A. Çay ve fındık
B. Üzüm ve zeytin
C. Turunçgiller ve fındık
D. Şekerpancarı ve üzüm

7. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Zeynep, yaz aylarında turistlere tercümanlık yaparak para kazanmak istemektedir. Zeynep’in kolayca iş bulabilmesi için, aşağıdaki illerden hangisine gitmesini önerirsiniz?

A. Ankara
B.Antalya
C. Kars
D. Diyarbakır

8. “İnsanların, içlerini oyarak, barınma yeri olarak kullandıkları dağ oluşumlarıdır. Bu dağ oluşumları Avanos, Göreme, Ürgüp, Uçhisar civarında bulunur.” Bu metinde anlatılan doğal güzellik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Nemrut Dağı
B. Travertenler
C. Damlataş Mağarası
D. Peribacaları

9.
Yukarıdaki Türkiye haritasında İç Anadolu Bölgesi taranarak gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu bölgeye sınırı yoktur?
A. Ege Bölgesi
B. Marmara Bölgesi
C. Doğu Anadolu Bölgesi
D. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

10. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisine karşı yeterince önlem alınmazsa gelecek yıllar içinde Türkiye’de tarım bitkileri üretiminde azalma görülecektir?
A. Deprem
B. Çığ
C. Heyelan
D. Erozyon

11. Cenk, yaşadığı İç Anadolu Bölgesini arkadaşlarına tanıtırken bölgeye ait olmayan bir özelliği de vermiştir.
Bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ova ve platolar geniş alan kaplar.
B. Türkiye’nin tahıl ambarıdır.
C. Horonun, kemençenin diyarıdır.
D. Anıtkabir bizim bölgemizde yer almaktadır.

12. Yukarıdaki grafikte Türkiye’deki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A. 1999’da küçükbaş hayvan sayısı büyükbaş hayvan sayısının yaklaşık iki katıdır.
B. Hayvan sayılarında yıllar itibarıyla önemli bir değişiklik olmamıştır.
C. Küçükbaş hayvan sayısı iç bölgelerimizde daha çoktur.
D. 2003 yılında toplam büyükbaş hayvan sayısı 15 milyon kadardır.

13. Ülkemizde, daha önceki yıllarda kış mevsiminde domates, salatalık, biber gibi yaz sebzelerini bulup tüketemezdik. Oysa günümüzde bu sebzeleri kışın da tüketmek mümkündür.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Toprak verimliliğinin artırılması
B. Seracılığın gelişip yaygınlaşması
C. Tarım alanlarının genişlemesi
D. Ulaşım ağının gelişmesi

14. Anavatanı Türkiye olan fındık, dış satımı da yapılan önemli bir meyvedir. Fındık bahçelerinin büyük bir kısmı Doğu ve Orta Karadeniz bölümlerinde yer almakta olup en iyi gelişme ortamını da buralarda, kıyıdan 500 metre yüksekliğe kadar olan yerlerde bulur.
Metne göre aşağıdaki illerin hangisinde fındık yetişmez?
A. Ordu
B. Giresun
C. Artvin
D. Manisa

15. Ankara’da tarımla uğraşan bir çiftçi, aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisini yetiştirmeye çalışırsa başarısız olur?
A. Şeker pancarı
B. Portakal
C. Üzüm
D. Ayçiçeği

16.Denizli ili sınırları içinde yer alan Pamukkale travertenleri haritada numaralı alanlardan hangisinin içinde yer alır?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

17. Türkiye fiziki haritalarında Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde kullanılan renklerin birbirine benzememesi, bu iki bölgenin hangi bakımdan farklı olduğunu gösterir?
A. Bitki örtüsü
B. Toprak çeşitliliği
C. İklim
D. Yükselti

18. Bir bölgenin ekonomik faaliyetleri o yerdeki insanların meslekleri üzerinde etkilidir. Karadeniz Bölgesi'nde halkın önemli bir kısmı geçimini denizcilik ve ormancılıktan sağlamaktadır. Buna göre Karadeniz Bölgesi'nde aşağıdaki mesleklerden hangilerinin yaygın olması beklenir?
A. Marangozluk ve balıkçılık
B. Demircilik ve Çiftçilik
C. Tamircilik ve doktorluk
D. Mühendislik ve öğretmenlik

19. Banu’ nun yaşadığı bölgede sebze, meyve, tahıl ve süt ürünleri üretilmektedir. Buna göre, Banuların bölgesinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi yapılmaktadır ?
A. tarım ve ticaret
B. Tarım ve hayvancılık
C. Ticaret ve sanayi
D. Tarım ve Ormancılık

20. Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrilidir. Kıyı bölgelerimiz denizin ılımanlaştırıcı etkisinden dolayı iç bölgelere göre daha sıcak bir iklime sahiptir. İç kesimlerde kalan bölgelerimizde ise kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları kurak ve sıcak geçen karasal iklim görülür. Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde karasal iklimin görülmesi beklenir?
A. İstanbul
C. Antalya
B. Adana
D. Ankara


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER