ANASAYFA
 


1. Yurdumuzun buğday deposu olarak bilinen bölgesi hangisidir?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C ) Akdeniz Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi

2. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin sağladığı yararlardandır?
A) Çevre kirliliğine neden olması.
B) Önceki üretilenlerin yerini alması.
C) Çok pahalı olması.
D) Yaşamımızı kolaylaştırması.

3. Kayısı üretimi ile tanınan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kayseri
B) Malatya
C) Antalya
D) Ankara

4. Türkiye’de büyükbaş hayvancılık en çok hangi bölgemizde yapılır?
A)İç Anadolu
B) Marmara
C) Doğu Anadolu
D) Güneydoğu Anadolu

5. Aşağıdakilerden hangisi Erzincan’da yetiştirilen başlıca tarım ürünü değildir?
A) fasulye
B) buğday
C ) şeker pancarı
D) armut

6. Bir aleti ilk olarak ortaya çıkaran,yapan kişilere ne ad verilir?
A) buluş
B) icat
C) mucit
D) teknoloji

7. Kuduz aşısını bulan bilim adamının adı nedir?
A) Pastör
B) Markoni
C) Arşimet
D) Edison

8. Prof.Dr. Gazi Yaşargil, hangi bilim dalında çalışma yapmaktadır?
A) tıp
B) ekonomi
C) ulaşım
D) eğitim

9.Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir?
A) Deprem
B) Erozyon
C)Savaş
D)Toprak kayması

10.Aşağıda verilenlerden hangisinde kış turizmi yapılmaktadır?
A) Bodrum
B) Alanya
C)Samsun
D)Palandöken

11.Aşağıdaki kentlerden hangisinde sanayi tesisleri daha çoktur?
A) Rize
B) İzmir
C) Nevşehir
D) Ağrı

12. Ham madde ,enerji ve sermaye gibi kelimeler en çok hangi ekonomik faaliyetle ilgilidir?
A) Tarım
B) Sanayi
C) Turizm
D) Hayvancılık

13.Aşağıdakilerden hangisi daha çok Ordu ve Giresun illeri ile bu illerin çevresinde yetiştirilir?
A) Pamuk
B) İncir
C) Muz
D)Fındık

14. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarından biri değildir?
A) Mektup
B)Gazete
C)Telefon
D)Dergiler

15. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerindendir?
A) Esprilidir.
B) Gözlük takar
C)Kararsızdır
D)Meraklı ve şüphecidir

16.Aşağıdakilerden hangisi insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir?
A) Tekerlek
B) Ok ve yay
C)Ütü
D)Buzdolabı

17.Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden sonra icat edilmiştir?
A) Telsiz
B)Televizyon
C)Otomobil
D)Dizüstü bilgisayar

18.”Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” Sözü kime aittir?
A)M.Akif Ersoy
B) İsmet İnönü
C) M.Kemal Atatürk
D) Newton

19. Her türlü bilginin dünya çapında paylaşılabilir hale gelmesini sağlayan buluş hangisidir?
A) internet
B) matbaa
C) cep telefonu
D) uçak

20. Aşağıdaki meyvelerden hangisi turunçgil olarak adlandırılmaz?
A- portakal
B- mandalina
C- elma
D- greyfurt


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER