ANASAYFA
 


1-Sınıfta yaşadığı bölgenin özelliklerini anlatan Hasan, yaşadığı bölgede yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı geçtiğini, bozkır alanların geniş yer kapladığını söylemiştir.
Buna göre. Hasan’ın yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Ege Bölgesi         
B) Akdeniz Bölgesi        
C) İç Anadolu Bölgesi        
D) Karadeniz Bölgesi

2 -  Türkiye’deki yeryüzü şekilleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin fiziki haritada kahverengi ile gösterilebileceği söylenebilir?
A)Ege Denizi’nin            
B) Erciyes Dağı’nın        
C) Haymana Ovası’nın             
D) Kızılırmak Nehri’nin

  3  -  Yurdumuzun kapladığı alan bakımından en büyük gölü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tuz Gölü            
B) Abant Gölü               
C) Van Gölü              
D) Beyşehir Gölü

  4 – Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun en dağlık bölgesidir?          
A)Doğu Anadolu          
B) Güneydoğu Anadolu         
C) İç Anadolu             
D) Marmara

   5 – Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekli değildir?
A)Plato             
B) Köprü              
C) Sıradağ              
D) Deniz

   6 – İklimin aşağıdaki özelliklerden hangisine etkisi azdır?
A)Ulaşıma                 
B)  Yer altı kaynaklarına
C) Tarıma                
D) Giyim şekline

    7 – Ege kıyılarının girintili çıkıntılı olmasının sebebi nedir?
A)Dağların denize dik uzanması        
B) Göllerin denize yakın oluşu.
C) Binaların çok oluşu                           
D) Sıcaklığın çok olması

     8-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A)  Balıkçılık  -   Karadeniz Bölgesi                      
C) Sebze   -   Ege Bölgesi
B)Turunçgiller  -  Doğu Anadolu Bölgesi                
 D) Ormancılık    -   Karadeniz Bölgesi
                              
      9- I. Yazları sıcak ve kurak geçer.       
II. Kışları ılık ve yağışlıdır.      
III. Bitki örtüsü makidir.
Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Akdeniz iklimi           
b-) Karadeniz iklimi           
c-) Karasal iklim             
d-) Çöl iklimi
10- Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a-) Sanayinin gelişmiş olması.                           
b-) Dağlık ve engebeli olması.
c-) Turizmin gelişmiş olması.                           
d-) Uygun iklim koşullarına sahip olması.

11-Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı olan bir iklimdir.
    Buna göre, aşağıdaki bitkilerden hangisi yalnızca Karadeniz ikliminde olur?
a-) pamuk                        
b-) çay                          
c-)  buğday                             
d-) muz 

12-Heyelan (Toprak kayması) eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde daha çok görülür.
     Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde toprak kaymasına daha çok rastlanır?
a) Ege                        
b) Akdeniz                           
c) Güneydoğu Anadolu                 
d) Karadeniz

13-  I. Gediz      
 II. Yeşilırmak 
 III. Kızılırmak       
IV. Sakarya  
V. Göksu
Karadeniz’e dökülen akarsular aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III                          
B) II – III – IV     
C) I – III – V                          
D) II – IV – V

14-Tuzluluk oranı en az olan denizimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz                  
B) Ege Denizi                  
C) Akdeniz                      
D) Marmara Denizi

15- Hangi bölgede üç iklim bir arada görülür?
a- Marmara Bölgesi            
b- Akdeniz Bölgesi     
c- Karadeniz Bölgesi     
d- Ege Bölgesi

16-Yurdumuzun en yüksek dağı hangisidir?
a-Ağrı Dağı              
b-Erciyes Dağı    
c-Canik Dağı           
d-Toros Dağı

17-Belirli bir alanda yaşayan insan sayısına ne denir?
a- evler        
b- mahalle       
c- nüfus         
d- il

18-Fiziki haritalarda karalarda yükselti artıkça haritalarda kullanılan renkler koyulaşır. Buna göre hangi coğrafi bölgemizde koyu renkler daha çok kullanılmıştır?
a)Marmara       
b)İç Anadolu   
c)Güneydoğu Anadolu     
d)Doğu Anadolu

19-Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi tahılın bolluğu nedeniyle “tahıl ambarı” olarak adlandırılır?
A. Doğu Anadolu Bölgesi                    
B. İç Anadolu Bölgesi 
C. Ege Bölgesi                                      
D. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

20-Akdeniz Bölgesi’nde ev yapı malzemesi olarak hangisi tercih edilir?
A)Kerpiç           
B)Ahşap              
C)Taş
D) Tuğla                                  

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER