ANASAYFA
 


1.  Dünya üzerinde bulunan büyük kara parçalarına ne denir?
A) coğrafi bölge 
B) şehir 
C) kıta 
D) ülke

2-Çevresine göre alçakta ve yüksekte kalan düzlüklere ne denir?
a) plato - ova        
b)ova - plato     
c) vadi - ova         
d) ova - tepe

3.  Türkiye’nin en yüksek bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz Bölgesi        
B) Doğu Anadolu Bölgesi
C) Ege Bölgesi     
D) Karadeniz Bölgesi

4.  Yaşadığımız yerdeki iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A) Tarım                   
B) Hayvancılık 
C) Bitki örtüsü         
D) Eğitim

5.  Aşağıdakilerden hangisi en çok Ege Bölgesi’nde yetişir?
A) üzüm   
B)  karpuz 
C) muz  
D) portakal

6.  Yıllık yağış miktarının en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz Bölgesi              
B) Ege Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) Güney Doğu Anadolu Bölgesi

7-Yurdumuz kaç bölgeye   ayrılmıştır?

A)6     
B)7    
C)8      
D)9

8- Hangi bölgede dağlar denize diktir?
A)Marmara Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi     
D) Ege Bölgesi

9.  Ülkemizde en çok nüfusu olan il aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmir
B) Ankara 
C) Bursa 
D) İstanbul

10.  İç Anadolu Bölgesi’nde hangi iklim türü hâkimdir?
A) Akdeniz iklimi 
B) Karasal iklim
C) Karadeniz iklimi        
D) Okyanussal iklim

11.  Ülkemizin en büyük ovası hangisidir?
A) Çukurova          
B) Amik Ovası
C) Konya Ovası        
D) Gediz Ovası

12.  Fiziki haritada tarım alanlarına uygun yerler aşağıdaki renklerden hangisiyle gösterilir?
A) Mavi                      
B) Kahverengi
C) Sarı ve yeşil              
D) Açık mavi

13.  Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi için söylenemez?
A) Ormanların en çok olduğu bölgedir.
B) Çay yetişir.
C) Karadeniz iklimi görülür.
D) Yağış çok azdır.

14.  Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak önlemlerden değildir?
A) Çok katlı binalar yapmak.
B) Halkı bilinçlendirmek.
C) Deprem planı oluşturmak.
D) Sivil kurtarma ekipleri oluşturmak.

15.  Haymana, Cihanbeyli, Obruk, ve Bozok platoları hangi bölgemizdedirler?
A) Marmara Bölgesi                
B) Karadeniz Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi   
D) Akdeniz Bölgesi

16.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en yüksek dağıdır?
A) Nemrut Dağı             
B) Süphan Dağı
C) Tendürek Dağı         
D) Ağrı Dağı

17.  Karadeniz kıyılarımız fazla girintili çıkıntılı değildir. Bunun en önemli nedeni hangisidir?
A) Dağların kıyıya paralel uzanması.
B) Toprak yapısının sert olması.
C) Yağışların çok olması.
D) Akarsuların dağları parçalaması.

18.Yurdumuzun sanayi ve ticaret yönünden en çok  gelişen bölgesi hangisidir?
A)Marmara Bölgesi 
B)Doğu Anadolu Bölgesi  
C)Ege Bölgesi              
D)Karadeniz Bölgesi

19.Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
A)Deprem  
B)Erozyon  
C)Trafik kazası      
D)Çığ

20.Yurdumuzun tahıl ambarı olarak bilinen yöre hangisidir?
A)İstanbul ve çevresi   
B)Konya ve çevresi
C)İzmir ve çevresi        
D)Çukurova ve çevresi

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER