ANASAYFA
 


1-Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan biri değildir?
A) Yeteneklerimiz 
B)Duygularımız 
C) Dış görünüşümüz 
D) Temel ihtiyaçlarımız

2-Mehmet ile Semiha annelerinin yaptığı ıspanak yemeğini severek yerken, kardeşleri Ebru bu yemeği yüzünü buruşturarak yedi.
     Bu bilgilere bakarak aşağıda verilenlerden hangisine ulaşabiliriz?
A)İnsanlar farklı yeteneklere sahiptir.    
B) İnsanlar farklı şeylerden hoşlanabilirler.
C)Ebru, et yemeklerini daha çok sever. 
D)Bireylerin benzer temel ihtiyaçları vardır.

 3-Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?       A)Adını     
B) Yaşını   
C) Adresini    
D) Nereli olduğunu                                                             

4-Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır.Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bireyler arasından bazı farklılıklar vardır.
B)Toplum bireylerden oluşur.
C) Bireysiz toplum düşünülemez.             
D)Tüm bireyler aynı özelliklere sahiptir.

5-Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden ayıran fiziksel özelliklerden biri değildir?
A) Duygu ve düşünceleri  
B) Parmak izi 
C)Saç rengi 
D) Zayıf ya da şişman olması

6-İnsanlar arasında hem benzerliklere hem de farklılıklara rastlarız.
    Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tüm bireylerde aynı olan bir özelliktir?
A) Giyim tarzı 
B) Beslenme ihtiyacı 
C)İlgi alanları 
D)Liderlik becerisi

7-Bir insana ait olan özellikler o insanın………………………oluşturur.
   Bu tümcede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) ihtiyaçlarını  
B) hayatını   
C) kimliğini    
D) yeteneklerini

8-Hoşgörülü  olmak ne demektir?
 A.Farklılıkları en aza indirmeye çalışmak             
B.Benzerlikleri  artırmaya  çalışmak    
C.Farklılıkları saygı duymak ve onlara değer vermek 
D.Farlılıkları yok etmeye çalışmak

9-Aşağıdakilerden hangisi bir duyarlılık örneğidir?
A)Hasta olan arkadaşımızı ziyaret etmek.  
B) Sınavda kırık not alan arkadaşımızı teselli etmek.
C) Komşuları rahatsız etmemek için televizyonun sesini kısmak.
D) Okula zamanında gitmek.

10- I-2005 yılında birinci sınıfa başladım
        II-2008yılında 4.sınıfta okuyorum
       III-1999yılında doğdum.
       IV- 2004yılında ana okuluna gittim.
   Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya konulmuş hali hangi seçenekte verilmiştir? 
    A) I-II-III-IV
    B) IV-III-II-I
    C) III-IV-I-II
    D) III-IV-II-I

11-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına kronoloji denir.
B)Soyumuzu gösteren çizelgeye soy ağacı denir.
C)Saçlarımın kıvırcık olması fiziksel özelliktir.
D)Nüfus cüzdanında kan grubumuz yer almaz.

12- I-İlk dişim çıktı.  
II-İlk karnemi aldım 
III-Okula başladım
IV-Doğdum
  Yukarıdaki olayların doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A)IV-I-III-II      
B)IV-III-II-I      
C)I-II-III-IV          
D)I-II-IV-III

13-Ela ile Eda ikiz kardeştir. Nüfus cüzdanlarını incelersek, aşağıdakilerden hangisinin farklı olduğunu görürüz?
A)Doğum tarihlerinin
B) T.C.kimlik numaralarının
C)Doğum yerlerinin
D)Nüfus cüzdan renginin

14-Aşağıdakilerden hangisi zamanla değişmeyen fiziksel özelliklerimizdendir?
A)Kilomuz    
B)Saçlarımızın rengi 
C) Göz rengimiz   
D) Boyumuz

15-“Beş parmağın beşi de bir değildir” atasözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bütün insanlar bir değildir, farklı farklıdır.
B)Parmaklarımızın bazıları uzun,bazıları kısadır.
C)Bazı kişilerin parmakları uzundur.           
D)Her insanın parmağı vardır.

16-“Arkadaşım Taner spor yapmayı,ben de müzik dinlemeyi severim.”
  Yukarıdaki durum bizim hangi bakımdan farklı olduğumuzu gösterir?
 A)Duygusal özelliklerimiz 
B)Fiziksel özelliklerimiz
C)İlgi ve yeteneklerimiz
D)Arkadaş çevremiz

17- Aşağıdakilerden hangisi anasınıfı çağındaki bir çocuğun içinde bulunduğu gruplar arasında yer almaz?
A. oyun grubu
B. aile
C. meslek grubu
D. sınıf

18-  “Gizem günlük tutmayı çok seviyor. Her akşam başından geçen olayları günlüğüne kaydediyor.”
“Meral ise şiir yazmaya bayılıyor. Her hafta mutlaka birkaç şiir yazıyor.”
   Yukarıda yazılan bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İnsanlar kavga ederek anlaşır.                         
B) Her gün mutlaka televizyon izlemeliyiz.
C) İnsanların ilgileri farklı olabilir.                          
D) Günlük yazan insanlar daha zeki olur.

19-Kaza geçirmiş ve ambulansa ihtiyacı olan bir yaralının nüfus cüzdanındaki hangi bilgiye öncelikli olarak ihtiyaç vardır?
A- Kan grubu                     
B- Adı-soyadı                     
C- Kimlik numarası                             
D- Doğum

20. Ayşenur, devam ettiği ilköğretim okulunun müzik kulübünde yer almaktadır.Ayşe, kulüp faaliyetlerinde aktif olarak görev yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Ayşe’nin müzik kulübünde aldığı sorumluluklardan biridir?
A.Çöp toplama kampanyasına katılmak.
B. Öğrencilere Kızılay pulu satmak.
C. Sınıfın düzenini sağlamak.
D. Mezuniyet gecesinde şarkı söylemek.


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER