ANASAYFA
 


1) Aşağıdakilerden hangisi tarihi yapılardan biridir?
A) Peri bacaları                                   
B) Pamukkale travertenleri                
C) Manavgat Şelalesi                             
D) İshakpaşa Sarayı

2)    İnsanın   doğumuyla   kazandığı   bazı   haklar vardır. Bu haklar vazgeçilmez ve başkasına devredilemez.Aşağıdakilerden hangisi bu tür haklardan değildir?
A)   Yaşama hakki                       
B)  Spor  hakkı
C)    Sağlık hakkı                         
D)  Eğitim hakkı

3 )   Aşağıdakilerden  hangisi  evdeki  sorumluluklardan biri değildir?
A)   Odamızı temiz ve düzenli tutmak
B)   Ev eşyalarını dikkatli kullanmak
C)   Anne ve babanın sözünü dinlemek
D)   Aile bütçesine çalışarak katkıda bulunmak

4) Aşağıdakilerden hangisi bir hak olamaz?
A) Bize yanlış yapanları cezalandırmak.
B) Sağlıklı ve düzenli beslenmek.
C) Okula gidip eğitim almak.
D) Güvenli bir evde yaşamak.

5 )Yer alacağımız gruplara biz karar veririz. Hangisi için bu geçerli değildir?
A)Sosyal kulüpler                
B)Tiyatro grubu
C)Ailemiz                            
D)Halk oyunları ekibi

6 )Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Okulda eğitim ve öğrenim görmek -hak   
B) Okul eşyalarını korumak  -hak
C) Her gün okula gitmek -sorumluluk
D) Laboratuardaki araçları kullanmak -hak

7 )Aşağıdakilerden hangisi sizin için bir sorumluluktur?
A. verilen ödevleri yapmak              
B. temiz bir çevrede yaşamak 
C. beslenmek                                   
D. eğitim görmek

8 )Bir grubun üyesi olmak bize hangi hakkı vermez?
A) grup içi iş bölümü planları yapma
B) grup üyelerini yakından tanıma
C) grup dışındaki kişileri küçümseme          
D) grup içerisinde sorumlulukları yerine getirme

9 ) Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin okuldaki sorumluluklarından değildir?
A. Ödevlerini yapmak                                
B. Öğretmenin verdiği görevi yerine getirmek
C. Ders dinlemek                                       
D. Oyun oynamak

10 ) Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre bir insan kaç yaşına kadar çocuk sayılır?
A. 18                       
B. 12                      
C.15                                 
D.10

11 ) İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?
     A ) İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye
B) Sorumluluklarını yerine getirmeye
C) Başkalarının haklarına zarar vermemeye
D) Tasarruflu olmaya

12)  I. Bir öğrenci zamanında okula gider.
II.   Derslerini dikkatle dinler.

III. Teneffüslerde okul bahçesinde oynar.
IV. Eve gidince verilen ödevleri yapar.

Yukarıdaki   durumları   sırasıyla   nasıl adlandırabiliriz?
A.  Hak - hak - sorumluluk - sorumluluk
B.  Sorumluluk   -   sorumluluk   -   hak   -sorumluluk
C.  Sorumluluk  -   sorumluluk  -  hak  -ahlak
D.  Hak - hak - hak – sorumluluk

13 )  Rollerle   ilgili   aşağıdakilerden   hangisi   söylenemez?
A.  Bir grupta her bireyin ayrı bir rolü vardır.
B.   Bir kişinin farklı gruplarda farklı rol­leri olabilir
C.  Rollerin  yerine   getirilmesi   grubun başarısını arttırır
D.  Bir insan hayat boyu sadece tek role sahip olur.

14) "Zeynep'i çok seviyorum. Çünkü o başa­rılı bir öğrenci olduğu için bazen ders­lerimde bana yardımcı oluyor. Duyduğu­ma göre ev işlerinde annesine de çok yardımcı oluyormuş. Çok iyi bir abla olduğu için kardeşi de onu çok seviyor. Kısacası Zeynep herkesin arkadaş olmak isteyeceği birisi..."
Yukarıdaki   paragrafta   Zeynep'in kaç rolünden bahsedilmiştir?
A. 1                
B. 2
C.3                 
D. 4
15 ) Aşağıdakilerden hangisi çocukların sa­hip olduğu haklardan birisi değildir?
A.  Okula istediği zaman gitme             
B.  Oluşabilecek tehlikelerden korunma
C. Ailesiyle birlikte güvenle yaşama    
D.Sağlıklı ve düzenli beslenme

16)İnsanların kendilerini yöneten devlete karşı bazı sorumlulukları vardır . Aşağıdakilerden hangisi devlete karşı sorumluluklarımız arasında yer almaz?
A. Yasalara uymak     
B. Vergi vermek   
C. Evlenmek     
D. Oy kullanmak

17)Aşağıdakilerden hangisi grupların özelliklerinden değildir?
A. Aynı amaç etrafında oluşurlar.              
B. Grup üyelerinin sorumlulukları vardır.
C. Grup üyelerinin sayısı her zaman aynıdır.   D. Grup içinde işbölümü yapılır.

18 )Çocukların da hakları olduğunu öğrenen Cengiz, eve gittiğinde her istediğinin yapılmasını istemiştir. Hakları olduğunu söyleyerek ödev yapmamış, odasını toplamamıştır.
Cengiz bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini göz önüne almamaktadır?
A. Hakların sınırı vardır.             
B. Haklar kanunlarla korunmaktadır.
C. Haklar tüm dünyada aynıdır.     
D. Haklar sözleşmeyle belirlenir.

19 )Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  1. Devletin koyduğu kurallara uymamak.
  2. Dilediğimiz her şeyi yapmak.
  3. Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapmak.
  4. Başkalarına zarar vererek, dilediğini yap­mak.

20-)Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?
A- Okul korosu                                         
B- Çevre Kulübü
C- Bahçede gezinen öğrenciler                 
D- Futbol takımı


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER