ANASAYFA
 


1. Çağlar boyunca insanlar birçok ürün tasarlamış ve yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?
A) Rahat yaşama isteği
B) İşleri kolaylaştırma
C) Yöneticilerin baskısı
D) İhtiyaçların çeşitliliği

2. I - çevre kirliliği
II- depremler
III- gürültü kirliliği
IV- heyelan
Kaç tanesi teknolojik ürünlerin yanlış kullanılmasının bir sonucudur?
A) 1
B)2
C)3
D) 4

3. Trafik kazası
Elektrik çarpması
İlâç zehirlemesi
Yukarıda verilen olumsuz durumlar hangisinin bir sonucudur?
A) Teknolojik gelişmenin
B) Teknolojik araçların yetersizliğinin
C) Dikkatsizlik ve eğitimsizliğin
D) Doğa olaylarının

4. Teknolojik ürünler ilk üretildikleri gibi kalmamıştır. Yapılan yeni katkılarla gelişmiştir, örneğin; İlk kullanılan telefonlarla bugün kullandığımız cep telefonlarını karşılaştırdığımızda iki telefonun özelliklerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu görebiliriz.
Bu gelişmelerin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Eskiyen ürünlerin atılması.
B) Yeniliklerin kolay kabul edilmesi.
C) Yeni ürünlerin pahalı olması.
D) Değişen ihtiyaçlara göre ürünlerin yenilen¬mesi.

5. Daha iyi yaşama isteği, aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesinde etkili olmuştur?
A) İcatların sürekli gelişmesi.
B) İcatların geliştirildiği ülkede kalması.
C) İcatların ilk haliyle kalması.
D) Yeni icat yapılmaması.

6. Aşağıdaki acil durumlarda arayabileceğimiz telefon numaraları ve yerler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Jandarma İmdat-156
B) Polis İmdat-155
C) Alo Trafik- 154
D) Hızır Acil Servis-110

7. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin zararlarından biri değildir?
A) İnsan sağlığını olumsuz etkiler.
B) Çevre kirliliği yaratır.
C) Gürültü kirliliği yaratır.
D) Hızlı iletişim kurma sağlar.

8-” Halk oyunlarımız kültürel zenginliğimizin bir parçasıdır.Her yöremizin kendine özgü bir halk oyunu vardır.” Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgemizin bir oyunudur?
A) Horon
B) Halay
C) Zeybek
D) Çayda çıra

9. Telefonun zaman içindeki gelişimini incelediğimizde hangi telefon, 1.
sırada geliştirilmiştir?
A) İki parçalı telefon
B) Cep telefonu
C)Kablosuz (telsiz) telefon
D)Çevirmeli telefon

10.Zamanın gün, hafta, ay ve yıl gibi bölümlere ayrıldığı ve bunların yazıldığını gördüğümüz araç hangisidir?
A) Saat
B) Kitap
C) Takvim
D) Defter

11. • Dünya'nın Güneş etrafındaki bîr tam dönüşüne göre hazırlanır.
• 365 gün, 6 saat 1 yıl kabul edilir.
Yukarıdaki bilgilere göre düzenlenen takvim hangisidir?
A) Ay Takvimi
B) Gezegen Takvimi
C) Hicri Takvim
D) Miladi Takvim

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ay'ın Dünya etrafındaki 12 defa dönüşünü tamamladığı süre, 354 gündür.
B) Hicri Takvim Güneş yılına göre düzenlenmiştir.
C) Hz. İsa'nın doğumundan önceki za¬mana Milattan Önce denir.
D) Türkler tarihte değişik takvimler kullanmışlardır.

13. Hangisi çevre kirliliği sorununu çözmeye yönelik yapılacak bir proje olamaz?
A) Yeşillik alanları çoğaltma projesi
B) Çöp kutularını ortadan kaldırma projesi
C) Parklardaki ağaçları çoğaltma projesi
D) Çevredeki eski yüzeyleri boyama projesi

14. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangi¬sini temizlik amacıyla kullanmayız?
A) Buzdolabı
B) Çamaşır makinesi
C) Bulaşık makinesi
D) Elektrik süpürgesi

15. Eskiden farklı kentlerde ya da ülkelerde yaşayanlar birbirlerine mektup ve kart yazarlardı. Günümüzde bu alışkanlık giderek azalmıştır. Mektup ve kartla iletişim kuranların sayısının giderek azalması hangi iletişim aracındaki gelişimden kaynaklanmaktadır?
A) Televizyon
B) Radyo
C) Faks
D) Telefon

16. Atatürk yapacaklarını çok önceden planlardı. Hiçbir güç onu yapacaklarını gerçekleştirmekten
alıkoyamazdı. Her türlü güçlüğe direnerek azim ve kararlılıkla çalışmalarını gerçekleştirirdi.
Buna göre Atatürk için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Planlıdır
B) Kararlıdır
C) Azimlidir
D) Sabırsızdır

17.İnsanların zamanı ölçmek istemelerinin temel nedeni nedir?
A) eğlence ve merak
B) yaşamlarını düzene koymak
C) tarımsal faaliyetler
D) yeni buluşlar yapmayı kolaylaştırmak

18. Aşağıdakilerden hangisi mucitler için söylenemez?
A) Buluşlardan sadece kendileri yararlanmıştır.
B) Buluşları insanların hayatını kolaylaştırmıştır.
C) Buluşları yeni buluşlara basamak olmuştur.
D) Deneyler sonucu başarıya ulaşmışlardır.

19. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar
kullanımının olumsuz etkilerinden biri değildir?
A) Çok fazla kullanıldığında gözü bozar.
B) Aradığımız bilgileri çok hızlı bir şekilde buluruz.
C) Çocuklar, gelişimlerini olumsuz etkileyecek internet sitelerine girebilir.
D) Sosyal iletişimi azaltır.

20. Teknolojik ürünlerin çevreye ve bize en az zararı vermesi için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Teknolojik ürün kullanmamalıyız.
B) Teknolojik ürünleri geri dönüşümü olan maddelerden yapmalıyız.
C) Sık sık bu ürünleri değiştirmeliyiz.
D) Eskiyen teknolojik ürünleri toprağa gömmeliyiz.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER