ANASAYFA
 


1. “ Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.Bu kültürü yansıtan öğeler,kültürel öğeler olarak adlandırılır.”  Buna göre ,aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden değildir?
A .Halk oyunları                      
B.Arabalar                  
C.Düğünler                 
D.Yemekler

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerin günümüzde değişikliğe uğradığını gösterir?
A.Gelinin, evine at yerine araba ile gitmesi 
B.Kına gecesinde misafirlere kına dağıtılması
C.Düğün yemeğinin misafirlere ikram edilmesi  
D. Evlenen kişilerin düğünler aracılığıyla kutlama yapması

3.Aile tarihimizi yazarken aşağıdakilerden hangisinden faydalanmayız?
A.Kartpostallar                   
B.Fotoğraflar                
C.Siyasi tarih kitapları           
D.Eski eşyalar

4.Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Milli Mücadele’yi hangi şehirde başlatmışlardır?
A.Ankara                       
B. Erzurum                     
C.Samsun                       
D.Sivas

5. 1.Dünya Savaşından sonra düşmanlar yurdumuzu işgal ettiler. Maraş, Antep, Urfa illerimizi işgal eden ülke hangisiydi?
A. Fransızlar       
B. İngilizler                      
C. Ermeniler                    
D. Yunanlılar

6.Seyit Onbaşı hangi savaşta kahramanlık göstermiştir?
A.Kurtuluş Savaşı       
B.Çanakkale Savaşı            
C.Büyük Taarruz                     
D. 1. İnönü

7. “Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmıştır.”Samsun’a giderken Atatürk’ün asıl amacı aşağıdaki ifadelerin hangisinde belirtilmiştir?
A.Samsun’da tatil yapmak              
B.Halkı teselli etmek
C.Samsun ve çevresindeki çalışmaları izlemek 
D.Ulusal mücadeleyi başlatmak

8.“Tarih boyunca Türkler yaygın olarak  bir çok oyun oynamışlardır.Bu oyunlar Türklerin yaşayış şekillerinden ortaya çıkmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi bu oyunlardan biri değildir?
A.Yağlı Güreş                      
B.Cirit                 
C.Basketbol                         
D. Okçuluk

9.1.İnönü Savaşında Türk milleti aşağıdaki devletlerden hangisine karşı savaşmıştır?
A.İtalya                                  
B.Rusya                    
C.Yunanistan                      
D.Almanya

10.Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir?
A.Yılbaşı kutlaması            
B.Kına gecesi            
C.Asker uğurlama               
D.Sünnet düğünü

11.Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden değildir?  
A.Pusula                                
B.Kutup Yıldızı             
C.Güneş                       
D.Bulutlar

12. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur ?
A.Orman                                          
B. Evler                                
C. Barajlar              
D.Yollar          

13 Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur?
A.Dağlar                                           
B. Ovalar                            
C. Caddeler             
D.Göller

14.Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
A. Trafik kazaları                             
B.Seller
C. Çığ                   
D.Deprem

15 . Bir ülkenin vatandaşı olduğumuzu gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
A. Nüfus cüzdanı
B. Okul bitirme diploması
C. Sağlık raporu
D. Otobüs panosu

16.Deprem sırasında hangisini yapmamız uygun olmaz?
A.Devrilecek eşyalardan uzak durmak           
B.Sarsıntı geçene kadar hareket etmemek  
C.Deprem olurken dışarı çıkmak
D.Deprem hissedildiğinde sakin olmak  

17. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile imzaladığı antlaşmanın adı nedir?
A. Mudanya Ateşkes Antlaşması 
B. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
C. Lozan Barış Antlaşması   
D. Mondros Ateşkes Antlaşması

18. Aşağıdakilerden hangisi eğitim özelliklerimizden değildir?
A. Okulum                              
B.Sınıfım                            
C. Evim                           
D.  Numaram

19.   1.İnönü,2.İnönü,Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz savaşları kime karşı yapılmıştır?
A.İngilizler            
B. Yunanlılar       
C. İtalyanlar             
D. Fransızlar

20.Aşağıdakilerden hangisi  her  bireyde kesinlikle farklıdır?
A. Saç Rengi      
B. Göz rengi       
C.  Parmak uzunluğu            
D. Parmak izi.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER