ANASAYFA
 


1- Hangisi ana yönlerden biri değildir?
A) Kuzey        
B) Doğu          
C) Batı            
D) Güneydoğu  

2- Hangisi yön bulma yöntemlerinden biri değildir?
A) Ağaç dallarına göre
B) Kutup yıldızına göre
C) Minarelere göre
D) Karınca yuvalarına göre

3- Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine ölçüsüz çizilmesine ne denir?
A) Harita        
B) Kroki         
C) Grafik        
D) Pusula

4- Haritaya baktığımızda Antalya’ nın Türkiye haritasının alt kısmında olduğunu görüyoruz. Antalya Türkiye’nin neresindedir?
A) Doğusunda            
B) Batısında                
C) Kuzeyinde             
D) Güneyinde  

5- Pusulanın bulunmasıyla hangisi arasında bir ilişki yoktur?
A) Denizcilerin okyanuslara açılması
B) Yeni kıtaların keşfedilmesi
C) Yolunu kaybetme endişesi olmadan yolculuk yapılması
D) Matbaanın bulunması

6- Bir krokide aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Evler          
B) Yollar         
C) Ölçek        
D) Okullar

7- Ozan güneşin doğduğu yere doğru sağ kolunu uzatırsa yüzü hangi yöne bakar?
A) Kuzeye      
B) Güneye      
C) Batıya                    
D) Güneydoğuya

8- Aşağıdakilerden doğal unsur değildir?
A) Ova                       
B) Oyun parkı 
C) Plato                      
D) Dağ  

9- Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur?
A) Damlataş Mağarası  
B) Peri Bacaları          
C)  Keban Barajı        
D) Pamukkale Traveltenleri

10- Aşağıdakilerden hangileri akarsular üzerine baraj yapma nedenlerindendir?
I-   İçme suyu sağlama
II-  Elektrik enerjisi üretme
III- Tarım alanlarını sulama
IV- Seli önleme
A) I ve II              
B) I,II,III ve IV     
C) I,II ve III                     
D) I ve IV

11- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Dağ - doğal unsur

B) Vadi - doğal unsur
C) Kaleler - doğal unsur

D) Denizler - doğal unsur

12- Aşağıdaki hangisi hava olaylarından biri değildir?
A) Rüzgar                   
B) Sis                         
C) Çığ            
D) Yağış

13-  I- Sıcaklık                       
II- Yağış         
III- Nem         
IV-  Sis
Yukarıdakilerden hangileri bir bölgedeki hava durumunu belirleyen etkenlerdendir?
A) I,II ve IV                           
B) I,II ve III               
C) I ve II        
D) I,III ve IV

14- Hava durumunu sunan spiker; “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bu gece yurdumuzda don olayı görülecektir.” Duyuruyor. Bu haber aşağıdakilerden en çok hangisini ilgilendirir?
A) Memurları              
B) İşçileri                    
C) Balıkçıları               
D) Çiftçileri

15- Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Devrilebilecek eşyaları duvara monte etmek
B) Binaları boyamak
C) Binaları sağlam zemine yapmak
D) Deprem tahliye çantası hazırlamak

16- Aşağıdakilerden hangisi insanların, daha iyi yaşayabileceklerini sanarak bilinçsizce doğaya zarar vermeleri sonucu oluşan çevre sorunlarından biri değildir?
A) Küresel ısınma       
B) Hava kirliliği           
C) Deprem     
D) Erozyon

17- Aşağıdakilerden hangisi doğayı koruma amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşlarından biridir?
A) TEMA                   
B) AKUT                   
C) TEGV        
D) DENİZ FENERİ

18- Deprem ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ülkemiz deprem kuşağında yer almaktadır
B)  Depremlerin ne zaman olacağı önceden bilinmez
C) Depremler, doğal çevrenin  bozulması sunucunda oluşmaktadır
D) Ülkemizde olan depremleri İstanbul Kandilli Rasathanesi’nden öğreniyoruz.

19- Aşağıdakilerden hangileri ormanların yararlarındandır?
I- Erozyonu önler   
II- Heyelanı önler   
III- Sel oluşmasını önler     
IV- Depremleri önler
A) I ve II                    
B) I,II,III                    
C) II ve III      
D) I,II,III ve IV

20- Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Doğal kaynakları bilinçli kullanmak
B) Yaşadığımız yeri temiz tutmak
C) Geri dönüşümlü atıkları değerlendirmek
D) Ormanları tarla açmak için kesmek

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER