ANASAYFA
 


1. Sağ kolumuz güneşin doğduğu yere uzattığımızda yüzümün yönü hangi yönü gösterir?
A) Doğu         
B) Batı     
C) kuzey     
D) güney

2. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli yaptıkları işe ne nedir?
A) meslek                   
B) kariyer       
C) uğraş                     
D) hobi

3.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I. Dört ana yön vardır.
II. Güneybatı ana yöndür.
III. Batı doğunun zıt yönüdür.
IV. Doğu ile kuzey arasında kuzeybatı vardır.
A) I-II         
B) II-III         
C) I-III              
D) I-IV

4. Çevremizde dağlar, göller ve denizler …  ….. unsurları oluşturur. Cümle hangi sözcükle tamamlanırsa anlamlı bir tümce olur?
A) doğal        
B) Beşeri   
C) sosyal       
D) kültürel

5.Bir öğrenci aile bütçesine nasıl katkıda bulunur?
A)Tutumlu davranarak
B)Okuldan sonra bir işte çalışarak
C)Pahalı eşyalar alarak
D)Ticaret yaparak

6. Cumhuriyetin ilanından önce hangi takvimi kullanıyorduk?
A) Hicri takvim           
B) Miladi Takvim
C) Celali takvim          
D) 12 hayvanlı takvim
7.aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı işlerden biri değildir?
A)Reklamını gördüğü bir ürünü hemen alır.
B)Alacağı bir ürünün bütçesine uygunluğunu kontrol eder.
C)Alacağı bir ürünün gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sorgular.
D)Standartlara uygun olarak üretilen ürünleri alır.

8.Ezgi  kağıt atıklarını okuldaki kağıt kumbarasına atıyor. Ezgi’nin  bu davranışı hangisinin gerçekleşmesini sağlar?
A) Ağaçların daha az kesilmesine neden olur.
B) Ormanların azalmasına neden olur.
C) Hava kirliliğinin artmasına neden olur.
D) Sel baskınlarının artmasına neden olur.

9. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangilerine dikkat etmeliyiz?
1. Ürünün reklâmına
2. Üretim ve tüketim tarihlerine
3. Fiyatı ve kalitesine
4. İsteklerimize
5. İhtiyaçlarımıza
A)4-5      
B) 1-2-3-4-5  
C)1-4         
D)2-3-5

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtiyaçtan söz edilmektedir?
A)Vitrindeki saati görünce dayanamayıp aldım.
B) Senin şapkanı çok beğendim, ben de alacağım.
C) Çoraplarım küçüldüğü için yenisini almalıyım.
D) Sarı ayakkabının mavisini de istiyorum.

11. Aşağıdakilerden hangisi el emeği isteyen mesleklerden biri değildir?
A) Bakırcılık               
B) Halıcılık   
C) Terzilik                  
D) Mühendislik

12.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)TSE belgesi olan ürün kalitelidir.
B)Alışverişten sonra fiş almalıyız.
C)Son kullanma tarihi geçen ürünü almamalıyız.
D)Reklamı yapılan ürün her zaman iyidir.

13.Aşağıdakilerden hangisi isteğimizdir?
A) Kazak   
B) ayakkabı    
C) telefon      
D. meyve

 14.Hangisi  TSE kısaltmasının açılımıdır?
A)Tüketici sertifikaları  
B)Türk  Standartları  Enstitüsü
C)Türk Sosyal Eğitici
D)Türk   Sanayicileri Eğitmenleri  

15. Bir ailenin 1300 TL gelir,1100 TL gideri varsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 200 TL tasarruf yapabilir    
B) Tasarruf yapamaz    
C)  Her ay 200 TL borçlanır     
D) Ayda 300TL biriktirir

16. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapar?
A) Hak ve sorumluluklarını bilir
B) Pahalı mal alır
C) Son kullanım tarihine dikkat etmez
D) Gördüğü her şeyi alır

17. Aşağıdakilerden hangisi ailemizin gelirleri arasında yer almaz?
A) Babamızın ücreti
B) Annemizin maaşı
C) Dedemizin gönderdiği para
D)Ablamızın çantasına ödediği para

18.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En önemli meslek doktorluktur.
B) Bazı meslekler pek önemli değildir.
C) Toplumun düzeni için her mesleğin önemi vardır.
D) Bir insan tüm meslekleri öğrenmelidir.

19. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik bir üründe aranılan bir özelliktir?
A) Karmaşık bir ürün olması.
B) Pahalı olması.
C) Çalışırken çok enerji harcaması.
D) İnsanların hayatını kolaylaştırması.

20 ”İnsanların ………………….. uygun meslekte çalışmaları onların meslekteki ……………….. olumlu yönde etkiler.” cümlesinde noktalı yerlere sırasıyla ne gelmelidir?
A) görünüşlerine-yükselmelerini
B) kendilerine-gerilemelerini
C) yeteneklerine-başarılarını
D) yaşlarına-maaşlarını

 

 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER