ANASAYFA
 


1. Ürünle ilgili hangisi daha az önemlidir?
A) ambalajlama                
B) son kullanma tarihi             
C) emsalleri ile fiyatı            
D) markası

2. Hangi atasözü tasarruf ile ilgili değildir?
A) Damlaya damlaya göl olur.    
B) Sakla samanı gelir zamanı    
C) Ak akçe kara gün içindir.   
D) Sabreden derviş muradına ermiş.

3. Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir?
A) para                      
B) kullanma kılavuzu                     
C) satış fişi ve garanti belgesi                  
D) ürünün ambalajı

4. Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir?
A) Bugünün işini yarına bırakma.                                          
B) Ayağını yorganına göre uzat.          
C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.                                      
D) Beş parmağın beşi bir olmaz.

5. Hangisi doğal bir ürün değildir?
A) petrol                          
B) ilaç                                   
C) su                                
D) hava

6. Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur?
A) mektup – telefon – faks – elektronik posta               
B) elektronik posta – mektup – telefon – faks
C) telefon– mektup – faks - elektronik posta                 
D) mektup–– faks–– telefon– elektronik posta             

7. Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?
B) Reklamlar                  
A) İhtiyaçlarımız         
C) Fiyatlar                         
D) İsteklerimiz

8. Bundan binlerce yıl önce insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini aşağıdakilerden hangisine yazmamışlardır?
A) Parşömen                  
B) Kağıt                          
C) Kil Tablet                       
D) Papirüs

9 . Cep  telefonunun bulunması ile iş  dünyasında yeni bir sektör ortaya çıktı.    Çok  sayıda  cep      telefonu  operatörü kuruldu. Haberleşme olanağı sağlamak için uzaya yeni uydular fırlatıldı.     Her şehirde cep telefonu satan ya da tamir eden onlarca işyeri açıldı.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A. Teknolojik buluşlar yeni iş alanları açılmasını sağlamıştır.
B. Cep telefonu fiyatları artmıştır.
C. Haberleşme cep telefonu ile başlamıştır.
D. Cep telefonu en önemli teknolojik buluştur.

10.  Aşağıdakilerden hangisi gök cisimlerini gözlemlemeye yarayan araçtır?
A. mikroskop                                  
B. teleskop                                       
C. dürbün                          
D. steteskop

11.  Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur?
A. araç                                
B. tekerlek                                       
C. bilgisayar                                    
D. yazı

12.  Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü bir madde değildir?
A. cam                                        
B. kağıt                                              
C. plastik                                           
D. boya

13.  Aşağıdaki teknolojik ürünleri buluş sırasına göre sıralarsak hangisi ilk sırada yer alır?
A-telefon                                 
B-bisiklet                                                                                         
C-teyp                                               
D-uçak

14.  Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan DEĞİLDİR?
A-Ses kirliliği                         
B-Çevre kirliliği                                                                                                      
C-Depremler                                     
D-Işık kirliliği

15.  Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerden değildir?
A-tepegöz                              
B-kalem                                 
C-termometre                       
D-bilgisayar

16.    I - cam
         II - elma kabuğu
         III - plastik
Yukarıdaki maddeleri doğada yok olma sürelerine göre sıralayınız.
A- I-II-III                                         
B- II-III-I  
C- III-II-I                                      
D- II-I-III

17.  Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir?
A-Rumi takvim                                 
B-Hicri takvim  
C-Miladi takvim                         
D-12 hayvanlı takvim

18.  Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız?
A-Teknolojik ürünleri kullanmamalıyız
B-Teknolojik ürünleri kullananları uyarmalıyız
C-Geri dönüşümlü maddeler kullanmalıyız
D-Doğayı sürekli ilaçlamayız

19.  İcatlar niçin yapılır?
A-Hayatı kolaylaştırmak için
B-Boş zamanları değerlendirmek için
C-Meşhur olmak için
D-Hepsi

20. - I- çevre kirliliği
         II- depremler
         III- gürültü kirliliği
         IV- heyelan
 Kaç tanesi teknolojik ürünlerin yanlış kullanılmasının bir sonucudur?
A-1                                            
B-2
C-3 
D-4

 

 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER