ANASAYFA
 


1 ) Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden değildir?
A) doğu                          
B) kuzey doğu      
C) batı                           
D) güney

2 ) Ağaçların ve sabit taşların yosunlu yüzleri hangi yönü gösterir?
A) doğu                                 
B) kuzey       
C) batı                                   
D) güney

3 ) 1-yol               
2- kutup yıldızı  
3-güneş            
4- pusula
Yukarıdakilerin hangilerinden yön bulmada yararlanılır?
A) 2-3 ve 4                          
B) 1-2  ve 4   
C) 1-3 ve 4                           
D) 1-2 ve 3

4 ) Aşağıdakilerden hangisi yağış türü değildir?
A) dolu    
B) yağmur    
C)  kar     
D) rüzgar

5 ) Kuzey ile batı ana yönleri arasındaki ara yön aşağıdakilerden hangisidir?
A) kuzeydoğu               
B ) kuzeybatı                
C ) güneydoğu              
D)güneybatı

6 ) Geceleri bulutsuz bir havada yönünü kaybeden birine yönünü bulması için ne önerirsin?
A) Karınca yuvalarına bakmasını
B) Ağaç yosunlarına bakmasını
C) Kutup Yıldızı’na bakmasını
D) Güneşe bakmasını

7 ) Mustafa Kemal ulusal mücadeleyi hangi şehirden başlatmıştır?
A )Sivas                        
B) Samsun           
C)Amasya                       
D ) Ankara

8 ) “Aralarında kanbağı olan veya evlilik yoluyla birbirine bağlanan insanlara akraba denir.”
Aşağıdakilerden hangisi akrabamız olamaz.?
A)  Öğretmenimiz              
B )Amca               
C) Hala                              
D)Teyze

9 ) Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapmamız gerekenler arasında gösterilemez?
A) Balkona çıkarak yardım istemek            B) Pencere ve camlardan uzak durmak
C) Merdiven ve asansörü kullanmamak
D) Devrilecek eşyalardan uzak durmak

10 ) Aşağıdakilerden hangisi insan yapımı değildir?
A) ev                      
B) otomobil                  
C) tavuk                 
D) trafik lambası

11 ) Sorunlarımızı anlatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
A) Güzel konuşmalıyız                                 B) Beden dilimizi kullanmalıyız
C) Yerinde ve zamanında anlatmalıyız          D) Öfkeli konuşmalıyız     

12 ) Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?
A) Barınma           
B)Beslenme
C) Giyinme           
D) Televizyon izleme

13 ) Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisini ev aleti olarak kullanırız?
A) Araba                   
B) Uçak
C) Buzdolabı           
D) Tekerlek

14)Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılması gerekenlerden değildir?

A) Üzerimize  düşebilecek  eşyaları  sa-
bitlemek.
B) Yaşadığımız binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek.
C) Güvenli bir çıkış yolu bularak binayı
terk etmek.
D) Kolay   ulaşabileceğimiz  bir  yere  su
ve kuru yiyecek koymak.

15 )Hangisi deprem sonrasında alınması gereken önlemlerdendir?
A) Sarsıntı   biter  bitmez  binadan  içeri girmeliyiz.
B) Su ve gaz vanalarını açmalıyız.
C) Yüksek binaların yanında durmalıyız.
D) Gerekmedikçe  telefonu kullanmamalıyız.

16 ) Hangi seçenekte temel ihtiyaçlarımız sı­ralanmıştır?
A)Parfüm, cips, kaset
B)Dondurma, defter, oyuncak
C)Ekmek, peynir, ayakkabı
D) Çikolata, top, kitap

17 ) Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?
A) Saç rengi           
B) Ana adı            
C) Baba adı            
D) Doğum tarihi

18 ) I. Kuzey
II. Kuzeydoğu
III. Sis
Yukarıda verilen kavramların sınıflandırması hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?
A) Anayön - hava olayı - arayön
B) Hava olayı – anayön - arayön
C) Anayön – arayön - hava olayı
D) Hava olayı – arayön - anayön

19) Aşağıdakilerden hangisi, milli kültürü yansıtan ögelerdendir?
A. sünnet törenleri                     
B. yaz tatilleri      
C. dağ sporları   
D. Olimpiyatlar

20) Aşağıdakilerden hangisi, Milli Mücadele sırasında ülkemizin içinde bulunduğu durumlardan birine örnek olamaz?

A.ordumuzun dağıtılmış olması
B.ekonomik durumun kötü olması
C. okuma yazma oranının yüksek olması
D.bazı topraklarımızın işgal edilmiş olması

 

 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER