ANASAYFA
 


 1. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklardan değildir?

A.duygular    
B.düşünceler
C.dış görünüş
D.beslenme ihtiyacı

 1. Aşağıdakilerden hangisi, insanların dış görünüşleriyle ilgili değildir?

A.uzun boylu olmak 
B.alıngan olmak
C.siyah saçlı olmak 
D.mavi gözlü olmak

 1. Aşağıdakilerden hangisi, insanların ortak ve temel gereksinimlerinden değildir?

A.beslenme      
B.giyinme       
C.uyumak    
D.gezmek

 1. Aşağıda verilen eylemlerden hangisi bir duygu ifadesidir?

A. hapşırmak
B. gülmek     
C. Uyumak   
D. gezmek

 1. İnsanların davranışlarını anlayışla karşılama anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A. saygı         
B. duygu        
C. Hoşgörü   
D. Birey

 1. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?

A. adres                               
B. adı soyadı
C. kan grubu            
D. doğum tarihi

 1. Aşağıdakilerden hangisi, bir arkadaşımızın başarılı olması durumunda gösterebileceğimiz duygu ve davranışlardan değildir?

A. sevinç       
B. tebrik etme          
C. Kıskançlık
D. destekleme

 1. İnsanlar arasındaki bireysel farklılıklar onların öncelikle nasıl olmalarını sağlar?

A. kıskanç     
B. özel           
C. çalışkan    
D. Duygusal

 1. İnsanların bazıları, vücudunun organlarını sağlıklı bir insan gibi kullanamazlar. Böyle durumda olan insanlara ne denir?

A. engelli 
B. sakat  
C. felçli                
D. Kötürüm

 1. Ahmet,  Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4/B sınıfında öğrenim görmektedir. TEMA Vakfı üyesidir.  Futbol Spor Kulübü üyesi olarak haftalık antrenmanlara katılmaktadır. Yalnız bu bilgilere göre Ahmet’in kişisel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi, söylenemez?

A.çevreye duyarlıdır       
B. öğrencidir
C.sporcudur                               
D. Başarılıdır

 1. Aşağıdakilerden hangisi, bir milleti diğer milletlerden ayıran kültürel bir öge değildir?

A. bayramlar                  
B. halk oyunları   
C. gelenekler                 
D. Savaşlar

 1. Türk toplumundaki bazı oyun ve eğlenceler, geçmişten günümüze birtakım değişiklikler geçirerek ulaşmıştır.

      Bu ifadede, kültürel bir öge olan oyun ve            eğlencelerin hangi yönü üzerinde            durulmuştur?
A. sürekliliği                   
B. ezberciliği      
C. Tamamen değişmesi          
D. Geçici olması

 1. Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda düşmanın nereden saldıracağını önceden tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünü gösterir?

      A. askerlerini çok iyi tanıdığını       
B. savaş tekniğini iyi bildiğini        
C. Aynı düşmanla daha önce de savaştığını
D. Düşman ordusundan haber aldığını

 1. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde kimlerle mücadele edilmiştir?

A.Ermenilerle     
B. Fransızlarla
C. Yunanlılarla                
D.İngilizlerle

 1. Aşağıdakilerden hangisi, geçmişten günümüze devam eden kültür ögelerimizden değildir?

A. at yarışları      
B. güreş  
C. Halk oyunları  
D. maskeli balo

 1. “Kenan’ın annesi çok önem verdiği çeyiz sandığını açtı. Sandıktan gül ve papatya desenli mendiller, oyalı yemeniler ve dedesinden kalma bir gümüş yüzük çıkardı.”

      Bu metinde kaç tane kültürel ögeden söz     edilmiştir?
A. 1               
B. 2                     
C. 3                 
D. 4

 1. Atatürk’ün yaşamında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?

      A. Sivas Kongresi’nin toplanması                         B. TBMM’nin açılması         
C. Ankara’ya gelmesi         
D. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

 

 1. Aile tarihi ile ilgili araştırma yapan birinin başvuracağı ilk kaynak, aşağıdakilerden hangisidir?

A. ansiklopediler           
B. aile büyükleri             
C. Eski kitaplar              
D. Eski eşyalar

 1. Aşağıdakilerden hangisi, milli kültürü yansıtan ögelerdendir?

A. sünnet törenleri                     
B. yaz tatilleri      
C. dağ sporları   
D. Olimpiyatlar

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Mücadele sırasında ülkemizin içinde bulunduğu durumlardan birine örnek olamaz?

      A.ordumuzun dağıtılmış olması
B.ekonomik durumun kötü olması
C. okuma yazma oranının yüksek olması
D.bazı topraklarımızın işgal edilmiş olması

 

 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER