ANASAYFA
 


1. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden ayıran özellikler arasında yer almaz?
A)  duyguları               
B)  ilgi alanları                         
C)  göz  renkleri                      
D)  zevkleri

2. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü tanıtmak için yapılan etkinlikler arasında yer alır?
A)  festivaller              
B)  doğum günü          
C)  spor karşılaşmaları            
D)  yılbaşı kutlamaları

3.  Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Trakya’da daha önce kurulmuş olan çeşitli cemiyetler; “ Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i  Hukuk Cemiyeti” adıyla tek çatı altında toplanmışlardır.
Bu kuruluşların tek çatı altında toplanmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A)  Halkın düşüncelerine önem vermek 
B)  Güçlerin birleşmesini sağlamak
C)  Demokrasiye olan inancı geliştirmek 
D)  Osmanlı Hükümeti’yle işbirliği yapmak

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
A)  Padişahın yurdu kurtaracağı inancı ortaya konmuştur.
B)  Türk ulusunun kendini yönetemeyeceği ortaya çıkmıştır
C)  Mustafa Kemal tek söz sahibi olmuştur.
D)  Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur.

5. Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemleri arasında yer almaz?
A)  Minarelerin kapısı                         
B)  Kayaların yosunlu tarafı
C)  Karınca yuvaları                           
D)  Büyük Ayı yıldızı

6. Yönlerin belirlenmesinde Güneş’in doğuşu ve batışı esas alınır. Buna göre güneşin doğduğu yöne yüzümüzü döndüğümüzde  sağ kolumuz hangi yönü gösterir?
A)  doğu                     
B)  batı                       
C)  güney                    
D)  kuzey

7. Aşağıdakilerden hangisi hava olayları arasında yer almaz?
A)  deprem                 
B)  yağmur                  
C)  kar            
D)  fırtına

8. Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlar arasında yer almaz?
A)  Anıtkabir              
B)  Peri bacaları                      
C)  Saat kulesi            
D)  Atatürk Barajı

9. Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrasında yapılması gerekenler arasında yer almaz?
A)  Kendimizin ve çevremizin yaralı olup olmadığına bakmak  
B)  Daha önceden belirlenen buluşma noktasına gitmek
C)  Binaların önlerinde ve yakınlarında beklememek
D)   Üzerimize düşebilecek eşyaları düşmeyecek şekilde duvara sabitlemek

10. Geceleyin yüzümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde, sağ kolumuz hangi yönü gösterir?
A) batı
B) kuzey 
C) doğu
D) güney

11. Aşağıdakilerden hangisi bir hava olayı değildir?        
A) Sis  
B) Gölge
C) Yağmur 
D)  Kar

12.  Aşağıdaki hangisi depremin şiddetini ve süresini ölçen alettir?       
A) termometre  
B) barometre 
C) sismograf 
D) takograf

13. Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir?
A) Kaba taslak çizimlerdir.                             
B) Ölçekle çizilirler                 
C) Bir yerin kuşbakışı görünüşüdür.
D) Bir yeri tarif ederken yararlanılır.

14. Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara  ne ad verilir?  
A) beşeri unsur
B) yapay unsur            
C) doğal unsur            
D) doğal afet

15. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlara örnek olarak verilebilir?
A) dereler                   
B) yollar                     
C) konutlar                 
D) köprüler

16.  Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir?
A) dağlar                    
B) yaylalar                  
C) barajlar                  
D) göller

17. Ormanda gündüz kaybolan birisi yönünü nasıl bulur?
A) Kutup yıldızına bakarak                            
B) Aya bakarak                      
C) Ağaç yosunlarına bakarak                         
D) Bulutlara bakarak

18. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınabilecek önlemler arasında yer almaz?
A) Deprem çantası hazırlamak.
B) Deprem tahliye planı hazırlamak     
C) Dolap, raf gibi eşyaları duvara sabitlemek. 
D) Pencere, merdiven gibi yerlerden uzak durmak

19. Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez?
A) sel              
B) deprem                  
C) çığ                         
D) heyelan

20. Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir?
A) güney                     
B) kuzey                     
B) batı                        
D) kuzey batı

 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER